Orchestr ČSDN na zahájení MHF Pražské jaro a dalších koncertech se ZUŠ open

8. 7. 2023

V květnu a červnu 2023 Českou spolek dvouplátkových nástrojů spolupracoval s Nadačním fondem Magdaleny Kožené, organizací MenART za podpory AZUŠ na festivalu ZUŠ Open. 

 

Orchestr dvouplátkových nástrojů za přítomnosti hráčů České filahrmonie a pedagoga Lukáše Kořínka vystoupil na zahájení MHF Pražské jaro na Kampě 12. května a účastnil se spoečného koncertu pražských ZUŠ v benefičním Slavnostním koncertě duchovní hudby v chrámu Nejsvětějšího Srdce Páně na Jiřího z Poděbred 31. května 2023. Svá vystoupení zakončil dvouplátkový orchestr na zahájení festivalu Hudební léto v kostele sv. Bartoloměje v Heřmanově městci. 

 

Děkujeme všem zúčastněným!

 

Další články

Interpretační soutěž ve hře na hoboj a fagot se blíží

Interpretační soutěž ve hře na hoboj a fagot se blíží

Srdečně vás zveme na jednokolovou hudební interpretační soutěž pro studenty a mladé hráče na fagot a hoboj. Soutěž se bude konat 2. 12. 2023 v Praze na Gymnáziu a Hudební škole hl. m. Prahy. Přihlásit se mohou všichni studenti v oboru hra na hoboj a hra na fagot....

Na HAMU se uskutečnil kurz pro pedagogy ZUŠ v oboru hoboj a fagot

Na HAMU se uskutečnil kurz pro pedagogy ZUŠ v oboru hoboj a fagot

23. září 2023 V září jsme se organizačně podíleli na dvouplátkovém kurzu pro pedagogy ZUŠ. Kurz pořádala HAMU ve spolupráci s ČSDN a projektem Kreativní budoucnost. První polovinu kurzu máme úspěšně za sebou, ale pokud jste chyběli - nezoufejte. Ještě se můžete přiat...