Interpretační soutěž ČSDN

Sobota 2. prosince 2023
Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy

Srdečně vás zveme na jednokolovou hudební interpretační soutěž pro studenty a mladé hráče na fagot a hoboj. Soutěž se bude konat 2. 12. 2023 v Praze na Gymnáziu a Hudební škole hl. m. Prahy. Přihlásit se mohou všichni studenti v oboru hra na hoboj a hra na fagot.

Podmínky soutěže

Do soutěže se mohou přihlásit studenti všech věkových kategorií, od základních uměleckých škol po vysoké školy. Podmínkou ovšem je, aby soutěžící v době konání soutěže byl student. Počet soutěžících není nijak omezen.

Soutěž je rozdělená na skupinu A (neprofesionální hráči – studenti ZUŠ, nižších ročníků hudebních gymnázií a amatérští hráči) a skupinu P (budoucí profesionálové – studenti konzervatoří, vyšších ročníků hudebních gymnázií a vysokých hudebních škol). Jednotlivé skupiny jsou členěny dle nástroje (hoboj a fagot) dále do věkových kategorií.

Skupina A (neprofesionální hráči)

Kategorie A1: hráč na hoboj/fagot narozen v roce 2014 a později

Kategorie A2: hráč na hoboj/fagot narozen v roce 2012 a 2013

Kategorie A3: hráč na hoboj/fagot narozen v roce 2010 a 2011

Kategorie A4: hráč na hoboj/fagot narozen v roce 2008 a 2009 (mimo žáků konzervatoří a vyšších ročníků hudebních gymnázií kvinta – oktáva)

Kategorie A5: hráč na hoboj/fagot narozen v roce 2007 a dříve (mimo studentů středních a vysokých hudebních škol a profesionálních hráčů)

Skupina P (budoucí profesionálové)

Kategorie P1: hráč na hoboj/fagot studující 1. a 2. ročník konzervatoře nebo v kvintě a sextě hudebního gymnázia

Kategorie P2: hráč na hoboj/fagot studující 3. a 4. ročník konzervatoře, nebo v septimě a oktávě hudebního gymnázia

Kategorie P3: hráč na hoboj/fagot studující 5. a 6. ročník konzervatoře či 1. ročník hudební vysoké školy

Kategorie P4: hráč na hoboj/fagot studující hudební vysokou školu

Pořadí na soutěži

Soutěžící nižší kategorie smí soutěžit v kategorii vyšší, obráceně však nikoli. Pořadí soutěžících a jejich jednotlivých soutěžních výkonů se stanoví na základě losování, které se uskuteční týden před konáním soutěže. Losovat bude předseda poroty před ostatními porotci na zasedání rady ČSDN.

Soutěž je veřejnosti přístupná.

Soutěžní poplatek

Poplatek za účast na soutěži je 800 Kč ve všech kategoriích „A“ a 1000 Kč ve všech kategoriích „P“.

Poplatek je nevratný. Organizátor neplatí cestovné, ubytování, ani žádné jiné další výlohy soutěžícím, korepetitorům či doprovodu. Organizátor nezajišťuje stravu.

Informace k platbě

  • Splatnost: 1. 11. 2023
  • Číslo účtu: 2200965607/2010 (účet ČSDN, FIO banka)
  • Plabta ze zahraničí: IBAN CZ53 2010 0000 0022 0096 5607, BIC/SWIFT FIOBCZPPXXX
  • Variabilní symbol: rodné číslo (RČ) účastníka soutěže

Soutěžní repertoár

Podle určených kategorií si soutěžící připraví určené množství povinných či nepovinných skladeb, jak je popsáno níže. Povinné skladby jsou skladby českých autorů. Soutěžní repertoár, který soutěžící uvede v přihlášce, nelze později měnit. Pozdější změny nebo nedodržení povinného repertoáru mohou být důvodem k diskvalifikaci.

 

Soutěžní repertoár hoboj

Kategorie „A“

Kategorie A1 – bez povinné skladby, doporučený časový rozsah soutěžního repertoáru 1-4 min.

Kategorie A2 – bez povinné skladby, doporučený časový rozsah soutěžního repertoáru 2-6 min.

/skladbyKategorie A3 – bez povinné skladby, doporučený časový rozsah soutěžního repertoáru 3-7 min.

Kategorie A4 – bez povinné skladby, doporučený časový rozsah soutěžního repertoáru 3-9 min.

Kategorie A5 – bez povinné skladby, doporučený časový rozsah soutěžního repertoáru 3-12 min.

 

Kategorie „P“

Kategorie P1 – bez povinné skladby, doporučený časový rozsah soutěžního repertoáru 4-12 min.

Kategorie P2 – Zdeněk Hůla: Čtyři skladby pro hoboj a klavír (cca 8 minut) + vlastní volitelná skladba, doporučený celkový časový rozsah soutěžního repertoáru 7-15 min.

Kategorie P3 – Aleš Pavlorek: Sonatinka pro hoboj a klavír (cca 6 minut) + vlastní volitelná skladba, doporučený celkový časový rozsah soutěžního repertoáru 10-18 min. (V případně potřeby nám napište o noty, nasdílíme.)

Kategorie P4 – Antonín Tučapský: Pod Ukvaly, suita pro hoboj a klavír (cca 14 minut) + vlastní volitelná skladba, doporučený celkový časový rozsah soutěžního repertoáru 12-20 min.

 

Soutěžní repertoár fagot

Kategorie „A“

Kategorie A1 – bez povinné skladby, doporučený časový rozsah soutěžního repertoáru 1-4 min.

Kategorie A2 – bez povinné skladby, doporučený časový rozsah soutěžního repertoáru 2-6 min.

Kategorie A3 – bez povinné skladby, doporučený časový rozsah soutěžního repertoáru 3-7 min.

Kategorie A4 – bez povinné skladby, doporučený časový rozsah soutěžního repertoáru 3-9 min.

Kategorie A5 – bez povinné skladby, doporučený časový rozsah soutěžního repertoáru 3-12 min.

 

Kategorie „P“

Kategorie P1 – bez povinné skladby, doporučený časový rozsah soutěžního repertoáru 4-12 min.

Kategorie P2 – L. Milde Koncert f – moll, 1. a 2. věta + vlastní volitelná skladba, doporučený celkový časový rozsah soutěžního repertoáru 7-15 min.

Kategorie P3 – J. A. Koželuh – Koncert C. Dur, 1.věta + vlastní volitelná skladba, doporučený celkový časový rozsah soutěžního repertoáru 10-17 min.

Kategorie P4 – Z. Šesták Pět virtuózních invencí – dvě části dle vlastního výběru + vlastní volitelná skladba, doporučený celkový časový rozsah soutěžního repertoáru 12-20 min.

Definitivní minutáž soutěžního výkonu určí nejpozději v den soutěže porota/organizátor vzhledem k počtu soutěžících v každé kategorii. Soutěžní program může být zkrácen i pod hranici minimální doporučené délky výkonu.

Hra z paměti není podmínkou.

Organizátor nezajišťuje klavírní doprovod. 

Porota a hodnocení výkonů

Soutěžní výkony budou posuzovat dvě samostatné pětičlenné poroty pro hoboj a pro fagot. Předsedové i členové porot jsou nezávislí výkonní umělci nebo pedagogové, které jmenuje organizační výbor ČSDN. V každé porotě bude stanoven tajemník. Tajemníci nemají bodovací právo, náplň jejich práce má organizační charakter.

Soutěž je zaměřena na posouzení uměleckých výkonů, celkového dojmu ze hry, osobního interpretačního vkladu soutěžícího, uvolněného a svobodného projevu na pódiu, radosti (hravosti) z interpretované hudby. Hodnocení soutěžních vystoupení je dáno stupnicí 1 – 25 bodů, celkový součet bodů bude vydělen počtem porotců a průměr bude zaokrouhlen na dvě desetinná místa. Bodování je tajné, hlasovací lístky budou bezprostředně po skončení soutěže/kategorie odevzdány tajemníkovi, který body spočítá a vyhotoví zápis. Pokud se bodové hodnocení soutěžícího jednotlivých porotců bude lišit o více než 5 bodů, uvědomí tajemník předsedu poroty.

Vyhlášení výsledků soutěže se bude konat večer po skončení soutěže, případně v průběhu soutěžního dne (bude upřesněno).

Porota v oboru hoboj

Dušan Foltýn – předseda poroty

Kamila Moťková

Vladislav Borovka

Jana Bergmannová

Pavel Tylšar

 

Porota v oboru fagot

Josef Makarovič – předseda poroty

Tomáš Františ

Michaela Špačková

Lukáš Kořínek

Magnus Nilsson

 

 

Výsledky soutěže

Zde po skončení soutěže zveřejníme výsledky.

Seznam soutěžících

Hoboj:

A2

Milotová Stela

 

A3

Marta Šmídová
Vyplelová Mariana
Zíka Karel

A4 

Ptáček Ivo

A5 

Müller Tomáš
Staša Dominik
Jana Vestfálová
Jirešová Dorota

P1

Makarov Lukáš
Mihalcová Klára
Poslt Václav
Pospíšilová Petra
Vološinová Anna
Borský Jonáš
Gerlašinská Jolana
Linková Amélie

P2

Rykr Tomáš
Summerová Hana
Žáková Nikola
Kovalová Kristýna
Krpatová Kateřina

P3

Ondrysková, Aneta
Stodolová Lucie
Svobodová Lucie
Kubiska Jan

P4

Borysov Sviatoslav
Andělová, Štěpánka
Boldbaatar Tserennadmid
Tourková, Tereza
Anna Reichelová

 

Fagot:

A1

Rechtoriková Kateřina
Trojánek Ondřej

A2

Kameník Jan
Pavlišová Anna
Podhajský Jakub
Skolilová Barbora
Svoboda Štěpán
Zobalova Viola
Františ Antonín

A3

Kohoutová Ester
Růžička Richard
Rychtaříková Amálie
Švorcová Elena
Tomešová Magdalena
Buchtová Anna
Heřmanová Cecílie

A4

Viktorie Povolná
Zembala Štěpán
Anelt Vojtěch
Dobiášová Ema
Hochová Magdalena

A5

Lacigová Marie
Pádivý Vladimír
Zagorová Justýna
Adtlová Veronika
Benešová Aneta Lily
Brenner Vojtěch
Ismail Kaan Dominik

P1

Korinek Tadeáš
Pertlová Marie
Rakus Denis
Valkema Anna
Vondřichová Laura
Buchta Petr
Burgetová Charlotta

P2

Smoláková Emilie
Čurda Jan

P3

Linka Jáchym
Pelánová Tereza
Soukup Antonín
Farářová Anna

P4

Konieva Alina
Steigerová Michaela
Matucha Tadeáš

Přihláška na soutěž

Pro přihlášení vyplňte on-line formulář. Přihlášky je možné posílat do 1. 11. 2023. Odesláním přihlášky souhlasíte s podmínkami Interpretační soutěže ČSDN.

Pokud budou pravidla soutěže aktualizovány/změněny v průběhu přihlašování, budou všichni účastníci informováni o změně prostřednictvím e-mailu. To samé, pokud dojde např. kvůli nemoci ke změně porotce.