Český spolek dvoulátkových nástrojů (ČSDN) je dobrovolnou, samostatnou organizací, sdružující hudebníky – , studenty, interprety, muzikology, skladatele a další, které spojuje zájem a orientace na hudbu s účastí dvouplátkových nástrojů – hoboje, fagotu a jim příbuzných nástrojů.

Český spolek dvouplátkových nástrojů (dále jen ČSDN) je nezisková občanská iniciativa, jejímž hlavním cílem je podporovat v co nejširším měřítku kulturní a vzdělávací aktivity spojené s hrou na hoboj a fagot v Čechách a na Moravě. Spolek vznikl z potřeby reagovat na současnou vážnou situaci v uměleckých vzdělávacích oborech Hra na hoboj a Hra na fagot. Z důvodů různých vlivů oba obory prakticky přestaly existovat na úrovni základních uměleckých škol a středních uměleckých škol, a to i v takových tradičních kulturních centrech jako je Plzeň, Pardubice nebo České Budějovice. Hlavními důvody jsou: nedostatečná amatérská hráčská základna, nedostatečná osvěta, výrazná ekonomická náročnost a chybějící subjekt, který by tyto dva obory spravoval.

ČSDN vznikl na konci roku 2015 a jeho zakládajícími členy jsou čeští hobojisté a fagotisté – MgA. Jana Brožková, MgA. Vladislav Borovka, MgA. Tomáš Františ, MgA. Ondřej Roskovec a MgA. Kateřina Kmínková. Spolek má dalšího čestného člena MgA. Martina Petráka. Doufáme, že se členská základna bude rychle zvětšovat. První setkání ČSDN se uskutečnilo 28. 5. 2016 v Sukově síni Rudolfina v Praze, kde jsme formou koncertu a prezentace projektu ČSDN oslovili širokou veřejnost (žáky, studenty a jejich rodiče, učitele základních a středních uměleckých, profesionální i amatérské hráče, atd.) k členství v ČSDN.

Společenství neformálně funguje už od roku 2013, kdy pod hlavičkou občanského sdružení Čtrnáctka Rataje nad Sázavou uspořádalo 1. ročník hudebního interpretačního kurzu Letní fagotová akademie. Od té doby vyvíjí společenství i další aktivity, včetně pořádání interpretační soutěže, výchovných koncertů či několika dalších projektů ročně.

Rádi bychom do dalších let oslovovali více zájemců a nadšenců z oboru dvouplátkových nástrojů a začleňovali je do našich řad.