O nás

Český spolek dvouplátkových nástrojů

O nás

Pečujeme o hru na hoboj a fagot v České republice a chceme, aby umění hrát na dvouplátkové nástroje vzkvétalo.

Snažíme se obor pozvednout a docílit tak toho, že v ČR bude dostatek kvalitních hráčů na dvouplátkové nástroje. Podporujeme žáky, studenty a mladé umělce ve hře na hoboj a fagot. Ke hře na dvouplátkové nástroje se snažíme přivést nové žáky prostřednictvím pořádání edukačních koncertů na základních uměleckých školách, během kterých se děti často vůbec poprvé setkají s hoboji a fagoty a poznají je v tom nejkrásnějším světle. Podporu poskytujeme také samotným školám a pedagogům. Pořádáme edukační projekty zaměřující se na další vzdělávání mladých umělců i na osvětu v pedagogice. Organizujeme interpretační soutěže ve hře na hoboj a fagot. Odběratele našeho newsletteru pravidelně informujeme o základním důležitém dění v oboru.

Organizujeme

Historie ČSDN

Český spolek dvouplátkových nástrojů je spolek, který vznikl na konci roku 2015 za účelem podpořit v co nejširším možném měřítku aktivity spojené se hrou na hoboj a fagot v českých zemích. Jeho zakládajícími členy jsou čeští hobojisté a fagotisté, jmenovitě MgA. Jana Brožková, MgA. Vladislav Borovka, MgA. Tomáš Františ, MgA. Ondřej Roskovec a BcA. Kateřina Kmínková. Mezi další členy dnes patří mnozí čeští hobojisté a fagotisté, profesionální hráči, studenti a nadšenci do hry na hoboj a fagot. 
Prvním projektem, který se konal ještě pod hlavičkou spolku Čtrnáctka Rataje n. S., byla Letní fagotová akademie v roce 2013. 

 

Naše aktivity

Akademie a Sympozium

Pořádáme vzdělávací akce pro mladé hobojisty a fagotisty – letní kurzy hry na hoboj a fagot „Česká dvouplátková akadmie“ a víkendový program složený z workshopů, seminářů, masterclass a besed „České dvouplátkové sympozium“.

Ekuační akce a koncerty

Pro ZŠ a ZUŠ i MŠ pořádáme edukační koncerty pro žáky a šíříme tak povědomí o možnosti hrát na hoboj či fagot. Orgnizaujeme koncerty pro veřejnost, které mají osvětový podtext. 

Budování komunity

Společným setkáváním při kulturních, edukačních či benefičních akcích se snažíme o budování silné, motivované a vzdělané komunity, která má vůli pšstovat hru na hoboj a fagot. Podporujeme pedagogy hry na dvouplátkové nástroje i vedení ZUŠ.

Partneři ČSDN

Český spolek dvouplátkových nástrojů má podpůrnou síť partnerů, sponzorů a dárců, kteří nám nabízejí finanční a materiální pomoc zajišťující kontinuitu naší činnosti. Programy, které organizujeme, jsou z velké části také hrazeny z dotačních titulů a grantů, které každoročně vypisují ministerstva, správní celky či různé nadační fondy.
Pomoci, které se nám dostává, si velmi vážíme a děkujeme, že nám pomáháte v dosahování našich vznešených cílů.

Mezi hlavní partnery patří Ministerstvo kultury ČR, Středočeský kraj, Státní fond kultury, Nadace Život umělce, Nadace Český hudební fond, Partner OSA, Česká filharmonie a Pražské Jaro. Spolupracujeme s prodejci a výrobci hudebních nástrojů, jako jsou Buffet Crampon, Schreiber, Howarth of London, Bernd Moosmann a mnoho dalších. Významným partnerem a spolupořadatelem našich akcí je také obchod Oboissimo.cz. 

Partnerství navazujeme taktéž ve školství a to především s Asociací základních uměleckých škol, Gymnáziem a Hudební školou hl. m. Prahy a Pražskou konzervatoří.