Český spolek dvouplátkových nástrojů

Česká dvouplátková akademie

9. – 16. července 2022


Pro koho je kurz určen?

Pro hobojisty a fagotisty od studentů ZUŠ, konzervatoří a vysokých uměleckých škol a učitele hoboje a fagotu.

Kolik kurz stojí?

Kurzovné České dvouplátkové akademie je pro české účastníky 4000 Kč. Ubytování a stravování se platí zvlášť (ubytování 350Kč/den; strava 310Kč/den). Členové ČSDN mají nárok na slevu.

V celkové ceně je individuální výuka s lektory, korepetice, poslechové hodiny, semináře o výrobě strojků, hodiny komorní hry, vstup na zahajovací koncert, ubytování a strava (snídaně, oběd, večeře).

Je možné být pasivním účastníkem akademie, na podmínky se prosím informujte osobně u pořadatele.

Kde kurz probíhá?

Česká dvouplátková akademie se koná v Ratajích nad Sázavou – v malebném prostředí středního Posázaví, v historickém městečku obklopeném hustými lesy a jedinečnou přírodou. Zde jsou k účelům kurzů zajištěny rozmanité prostory na ratajském renesančně-barokním zámku, ve středověkém hradě a v klubu Pivovárek, jež zaručují dostatek cvičeben a učeben.

Ubytování je zajištěno v penzionech, apartmánech a v dalších soukromých budovách a domech v Ratajích nad Sázavou.

Harmonogram

9. 7. SO: příjezd do 16.00, ubytování, 18.00 zahajovací koncert, seznamovací večer
10. 7. NE: ranní rozehrávání, masterclass Clara Dent – Bogányi (hoboj), masterclass Bence Bogányi, 17.00 koncert Cimbálová muzika ČF
11. 7. PO: ranní rozehrávání, komorní hra, výuka, fotbal
12. 7. ÚT: ranní rozehrávání, komorní hra, výuka, oslava 10. výročí akademie
13. 7. ST: ranní rozehrávání, komorní hra, výuka
14. 7. ČT: ranní rozehrávání, komorní hra, výuka
15. 7. PÁ: celodenní výuka, koncert na hradě Pirkštejně
16. 7. SO: generální zkouška, slavnostní závěrečný koncert kurzů v 15.00 – zámek v Ratajích nad Sázavou

Plánujete-li si za námi do Ratají udělat výlet, informujte se o programu předem.
Změna programu je vyhrazena!

Seznam přihlášených:

Kapacita kurzu je pro rok 2022 již plně obsazena. Níže uvádíme seznam přihlášených. Pokud jste přihlášku posílali a v seznamu nejste, kontaktujte nás, prosím. 

Hoboj

Andělová Štěpánka
Čížek Matouš
Fričová Anna
Hlavicová Alžběta
Hodaničová Aneta
Horčičková Lucie
Ježek Antonín
Kostkubová Anežka
Kovalová Kristýna
Kovaříková Anna
Kupková Tereza
Linková Amélie
Lundáková Eliška
Ondrysková Aneta
Plechinger Filip
Šarochová Klára
Šašek Petr
Širlová Tereza
Šmídová Marta
Vestfálová Jana

 

 

Fagot

Beták Alexandr
Burgetová Charlotta
Čurda Jan
Dobiášová Ema
Eggert Simon
Františ Antonín
Fröhlich Šimon
Jinek Štěpán
Pertlová Marie
Podhajská Zuzana
Podhajský Jakub
Povolná, Viktorie
Rakus Denis
Rothbauer Matěj
Smoláková Emilie
Soukup Antonín
Steigerová Michaela
Šrámková Terezie
Tomešová Magdalena
Valkema Anna
Vonášek, Matouš
Vondřichová Laura
Zemanová Adéla
Zembala Štěpán

Lektoři České dvouplátkové akademie 2022

Hoboj: Vladislav Borovka, část týdne Jana Brožková, Jiří Zelba, část týdne Clara Dent Bogányi

Fagot: Ondřej Roskovec, Tomáš Františ, část týdne Bence Bogányi

Korepetice: Olga Dlabačová (cembalo), Stanislav Gallin (klavír)

Vladislav Borovka – hoboj

Narodil se 1976 v Netolicích, kde také začal s hrou na hoboj v tamní LŠU u Jana Nováčka. V letech 1990-96 studoval na Pražské konzervatoři u Bedřicha Vobořila, kde získal několik soutěžních ocenění (Concertino Praga – nár. kolo, Soutěž konzervatoří Kroměříž 94 – 2. cena). V roce 2000 získal spolu s Tomášem Františem stipendium firmy Yamaha. Zúčastnil se řady interpretačních kurzů (J. L. Capezzali, M. Bourgue, T. Cammaert, G. Passin), v roce 1998 pobýval na tříměsíční stáži v japonské Toyamě. V roce 2001 dokončil svá studia na HAMU ve třídě prof. Jiřího Mihule a získal titul laureáta Pražského jara. V roce 2001–2002 studoval na Conservatoire Paul Dukas u J. L. Capezzaliho. Je členem Pražské komorní filharmonie od jejího založení v roce 1994. Od roku 2004 působí pedagogicky na Pražské konzervatoři a od roku 2005 spolupracuje s Českým nonetem. Od ledna 2011 je členem České filharmonie.

Jana Brožková – hoboj

Jana Brožková patří mezi přední české interprety vážné hudby. Předcházely tomu přesvědčivé výkony již během studií na Pražské konzervatoři a Hudební fakultě AMU. Upozornila na sebe v roce 1983 vítězstvím na mezinárodní soutěži Concertino Praga a v roce 1989 získala absolutní vítězství a zvláštní cenu na Europäischen Misukpreis Zürich. V roce 1991 získala na soutěži Pražské jaro 3. cenu a její soutěžní dráhu uzavírá 1. cena na IDRS Gillet Competition 1997 v Evastonu, III., USA. Patnáct let působila jako sólo-hobojistka Symfonického orchestru Českého rozhlasu a od roku 2002 je první hobojistkou České filharmonie. Na českých koncertních pódiích vystupuje pravidelně jako sólistka nebo členka komorních souborů. S dechovým kvintetem Afflatus quintet vyhrála prestižní 1. cenu v soutěži ARD München 1997. Od roku 1999 působí též jako pedagog na Hudební fakultě AMU v Praze. Je pravidelným hostem v porotách domácích a mezinárodních interpretačních soutěží.

Jiří Zelba – hoboj

Narodil se v roce 1964 v Praze. S hudbou začal v 8 letech hrou na housle v tehdejší LŠU Libeň u p. učitelky Evy Skálové, která ho později seznámila s jedním z nejvýznamnějších českých hobojistů, panem Jiřím Mihule. Ten ještě tehdy nebyl profesorem, ale nechal se přemluvit, aby třináctiletého houslistu naučil na hoboj a připravil za 3 roky na přijímací zkoušku na konzervatoř. Tu Jiří Zelba studoval pod vedením 1. hobojisty orchestru FOK Pavla Vernera a absolvoval v roce 1985. V letech 1986–1988 byl členem Armádního uměleckého souboru a po vítězném konkurzu nastoupil v roce 1989 do České filharmonie na pozici 2. hoboje a později sólo anglického rohu. V roce 1993 začal studovat opět u Jiřího Mihule (již profesora) na pražské AMU, kterou úspěšně absolvoval Straussovým koncertem s Filharmonií Hradec Králové v r. 1997. Během konzervatorních let byl členem Dechového kvinteta 64, se kterým odeahrál mnoho koncertů doma i v zahraničí. Později, již jako člen ČF, působil v komorních souborech Musica Gaudeans a Čeští barokní sólisté, vystupoval i sólově s Filharmonickým komorním orchestrem, Talichovým komorním orchestrem a Jihočeskou filharmonií. V současné době se kromě hry v orchestru věnuje Cimbálové muzice České filharmonie, kde působí nejen jako hobojista, ale také jako zpěvák a hráč na violu.

Clara Dent-Bogányi – hoboj

Hobojistka Clara Dent Bogányi studovala hru na hoboj nejdříve u prof. Arthura Jensena na Mozarteu v Salcburku, později u prof. Günthera Passina na Hochschule für Musik v Mnichově. Obdržela mnoho významných cen na mezinárodních soutěžích, například na ARD v Mnichově, nebo v Ženevě. Clara Dent vystupuje jako sólistka s mnoha renomovanými orchestry, mezi jinými s Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, Rundfunk-Sinfonie-Orchester Berlin, Polnische Kammerphilharmonie a jinými. Clara Dent nahrála také několik sólových CD, mezi ně patří například i její poslední album La Primadonna. Od roku 1999 působí Clara Dent jako sólo hobojistka Symfonického orchestru berlínského rozhlasu. Mezi roky 2005 a 2008 vyučovala hru na hoboj na Richard-Strauss-Konzervatorium v Mnichově, dále také na Loepold-Mozart-Zentrum v Augsbergu a od roku 2009 pedagogicky působí na Hochschule für Musik v Norimberku.

Ondřej Roskovec – fagot

Vystudoval Pražskou konzervatoř ve třídě Jiřího Formáčka a pražskou AMU u profesorů Jiřího Seidla a Františka Hermana. Již během studií získal ocenění na různých soutěžích (např. Brno 1987 – 1. cena, Kraslice 1988 – 1. cena) včetně titulu laureáta Mezinárodní soutěže Pražské jaro a Ceny Nadace Pro Harmonia Mundi (1996). V letech 1989–1993 byl členem Českého noneta. Od roku 1993 je členem orchestru Česká filharmonie, kde od roku 2000 působí ve funkci sólofagotisty. V roce 1995 spoluzaložil komorní soubor Afflatus Quintet, s nímž získal 1. cenu v prestižní mezinárodní soutěži ARD v Mnichově (1997). S tímto souborem vystoupil na mnoha významných pódiích tuzemska, Evropy i Japonska (cyklus České filharmonie, kde dvakrát obdržel hlavní cenu Českého spolku pro komorní hudbu, dále Mezinárodní festival Pražské jaro, Gewandhaus Leipzig, Mnichov, Brusel, Paříž, Tokio, Europalia, Schleswig-Holstein Musikfestival a další). Afflatus Quintet má na svém kontě osm CD, a to především pro japonskou společnost Octavia Records, u které Ondřej Roskovec natočil i svá sólová CD „Combination“ a „J.S.Bach – Suites No. 1–3“. Od roku 2002 se věnuje pedagogické činnosti a vyučuje fagotovou hru na Pražské konzervatoři.

Tomáš Františ – fagot

Fagotista MgA. Tomáš Františ (*1975) vystudoval AMU v Praze u profesorů J. Seidla a F. Hermana. Od roku 1993 působil jako sólo-fagotista v orchestru Státní filharmonie Brno. Je laureátem mnoha mezinárodních soutěží; v roce 2002 získal 3. místo v mezinárodní hudební soutěži Pražského jara. Premiéroval v České republice fagotové koncerty autorů A. Joliveta, J. Francaixe a Zdeňka Lukáše. V letech 2003 – 2007 vyučoval na JAMU v Brně. Je pravidelně pedagogem na letní hudební akademii Prag – Wien – Budapest v rakouském Semmeringu. Od roku 2007 vyučuje na Konzervatoři v Praze. Je sólo-fagotistou Pražské komorní filharmonie a od roku 2012 je členem České filharmonie.

Bence Bogányi – fagot

Fagotista Bence Bogányi pochází z maďarské hudební rodiny. Na fagot začal hrát v devíti letech a po začátcích v Maďarsku postupně studoval v Helsinkách na Sibelius-Akademie, Malmö a na Hochschule für Musik Hanns Eisler v Berlíně u prof. Klause Thunemanna. Za svůj život obdržel spousty významných ocenění, např. 1. cenu na mezinárodní soutěži Crussel-Wettbewerb ve Finsku, speciální cenu nakladatelství Bärenreiter na ARD Mnichov, 2. cenu na soutěži Jeana Francaixe v Paříži, 1. cenu na mezinárodní soutěži „Fernand Gillet – Hugo Fox“ v Indianapolis (USA). Jako sólista procestoval svět s mnoha význačnými evropskými orchestry (např. Rundfunk-Sinfonieorchestr Berlin, Münchner Phliharmonikern aj.) Momentálně působí jako sólo-fagotista Mnichovských filharmoniků a jako profesor fagotu na Hochschule für Musik v Norimberku.