Český spolek dvouplátkových nástrojů

Česká dvouplátková akademie

Koncerty

Zahajovací koncert České dvouplátkové akademie

Díla českých i světových autorů zahrají hráči České filharmonie a jejich hosté.

Neděle 9. července v 17.00, Zámek Rataje nad Sázavou

Vstupné dobrovolné, doporučené 150 Kč.

 

Koncert komorní hudby

Akademici České dvouplátkové akademie se představí v rámci komorních souborů i sólově. 

Sobota 15. července 2023 v 18.00, nádvoří hradu Pirkštejna, Rataje nad Sázavou

Vstupné dobrovolné, doporučené 150 Kč

 

Závěrečný koncert kurzů

Akademici a mladí talenti přednesou nacvičená díla na závěr České dvouplátkové akademie. 

Neděle 16. července 2023 v 15.00, Zámek Rataje nad Sázavou

Vstupné dobrovolné, doporučené 150 Kč

9. – 16. července 2023


Pro koho je kurz určen?

Pro hobojisty a fagotisty od studentů ZUŠ, konzervatoří a vysokých uměleckých škol a učitele hoboje a fagotu.

Kolik kurz stojí?

Kurzovné České dvouplátkové akademie je pro české účastníky 5000 Kč. Ubytování a stravování se platí zvlášť (400Kč/os den ubytování a 400 Kč/os/den strava).

V celkové ceně je individuální výuka s lektory, korepetice, poslechové hodiny, semináře o výrobě strojků, hodiny komorní hry, vstup na zahajovací koncert, ubytování a strava (snídaně, oběd, večeře).

Je možné být pasivním účastníkem akademie, na podmínky se prosím informujte osobně u pořadatele prostřednictvím emailu info@csdn.cz.

Harmonogram

9. 7. NE: příjezd do 16.00, ubytování, 17.00 zahajovací koncert, seznamovací večer
10. 7. PO: ranní rozehrávání, komorní hra, výuka, fotbal
11. 7. ÚT: ranní rozehrávání, komorní hra, výuka, seminář nastavení mysli a práce se stresem
12. 7. ST: ranní rozehrávání, komorní hra, výuka, beseda s Marlen Vavříkovou
13. 7. ČT: ranní rozehrávání, komorní hra, výuka
14. 7. PÁ: ranní rozehrávání, komorní hra, výuka
15. 7. SO: celodenní výuka, koncert na hradě Pirkštejně v 18.00
16. 7. NE: generální zkouška, slavnostní závěrečný koncert kurzů v 15.00 – zámek v Ratajích nad Sázavou

Plánujete-li si za námi do Ratají udělat výlet, informujte se o programu předem.
Změna programu je vyhrazena!

Kde kurz probíhá?

Počet volných míst:

V oboru fagot nabízíme ještě 1 volné místo z celkového počtu 24 míst.
V oboru hoboj nabízíme ještě 2 volná míst z celkového počtu 15 míst.  
(Aktuální k 4. 7. 2023)

 

Seznam přihlášených:

Níže uvádíme seznam přihlášených. Pokud jste přihlášku posílali a v seznamu nejste, kontaktujte nás, prosím. 

 

Fagot

Anelt Vojtěch
Brož Kryštof
Burgetová Charlotta
Čurda Jan
Dobiášová Ema
Eggert Simon
Františ Antonín
Heřmanová Cecílie
Hochová Magdalena
Kohoutová Ester
Kořínek Tadeáš
Pádivý Vladimír
Pertlová Marie
Podhajská Zuzana
Podhajský Jakub
Povolná Viktorie
Růžička Richard
Smoláková Emilie
Tomešová Magdaléna
Vonášek Matouš
Vondřichová Laura
Zembala Štěpán

 

Hoboj

Borský Jonáš
Fialová Evelína
Horčičková Lucie
Ježek Antonín
Kovalová Kristýna
Kupková Tereza
Linková Amélie
Müller Tomáš
Sládek František
Šmídová Marta
Vestfálová Jana
Vyplelová Mariana
Žáková Nikola

 

Lektoři České dvouplátkové akademie 2023

Hoboj: Vladislav Borovka,  Jana Brožková, Jiří Zelba, Marlen Vavříková

Fagot: Ondřej Roskovec, Tomáš Františ, Lukáš Kořínek (další v jednání)

Korepetice: Olga Dlabačová (cembalo), Stanislav Gallin (klavír – v jednání)

Lektoři hoboj

Jana Brožková – hoboj

Jana Brožková patří mezi přední české interprety vážné hudby. Předcházely tomu přesvědčivé výkony již během studií na Pražské konzervatoři a Hudební fakultě AMU. Upozornila na sebe v roce 1983 vítězstvím na mezinárodní soutěži Concertino Praga a v roce 1989 získala absolutní vítězství a zvláštní cenu na Europäischen Misukpreis Zürich. V roce 1991 získala na soutěži Pražské jaro 3. cenu a její soutěžní dráhu uzavírá 1. cena na IDRS Gillet Competition 1997 v Evastonu, III., USA. Patnáct let působila jako sólo-hobojistka Symfonického orchestru Českého rozhlasu a od roku 2002 je první hobojistkou České filharmonie. Na českých koncertních pódiích vystupuje pravidelně jako sólistka nebo členka komorních souborů. S dechovým kvintetem Afflatus quintet vyhrála prestižní 1. cenu v soutěži ARD München 1997. Od roku 1999 působí též jako pedagog na Hudební fakultě AMU v Praze. Je pravidelným hostem v porotách domácích a mezinárodních interpretačních soutěží.

Vladislav Borovka – hoboj

Narodil se 1976 v Netolicích, kde také začal s hrou na hoboj v tamní LŠU u Jana Nováčka. V letech 1990-96 studoval na Pražské konzervatoři u Bedřicha Vobořila, kde získal několik soutěžních ocenění (Concertino Praga – nár. kolo, Soutěž konzervatoří Kroměříž 94 – 2. cena). V roce 2000 získal spolu s Tomášem Františem stipendium firmy Yamaha. Zúčastnil se řady interpretačních kurzů (J. L. Capezzali, M. Bourgue, T. Cammaert, G. Passin), v roce 1998 pobýval na tříměsíční stáži v japonské Toyamě. V roce 2001 dokončil svá studia na HAMU ve třídě prof. Jiřího Mihule a získal titul laureáta Pražského jara. V roce 2001–2002 studoval na Conservatoire Paul Dukas u J. L. Capezzaliho. Je členem Pražské komorní filharmonie od jejího založení v roce 1994. Od roku 2004 působí pedagogicky na Pražské konzervatoři a od roku 2005 spolupracuje s Českým nonetem. Od ledna 2011 je členem České filharmonie.

Jiří Zelba – hoboj

Narodil se v roce 1964 v Praze. S hudbou začal v 8 letech hrou na housle v tehdejší LŠU Libeň u p. učitelky Evy Skálové, která ho později seznámila s jedním z nejvýznamnějších českých hobojistů, panem Jiřím Mihule. Ten ještě tehdy nebyl profesorem, ale nechal se přemluvit, aby třináctiletého houslistu naučil na hoboj a připravil za 3 roky na přijímací zkoušku na konzervatoř. Tu Jiří Zelba studoval pod vedením 1. hobojisty orchestru FOK Pavla Vernera a absolvoval v roce 1985. V letech 1986–1988 byl členem Armádního uměleckého souboru a po vítězném konkurzu nastoupil v roce 1989 do České filharmonie na pozici 2. hoboje a později sólo anglického rohu. V roce 1993 začal studovat opět u Jiřího Mihule (již profesora) na pražské AMU, kterou úspěšně absolvoval Straussovým koncertem s Filharmonií Hradec Králové v r. 1997. Během konzervatorních let byl členem Dechového kvinteta 64, se kterým odeahrál mnoho koncertů doma i v zahraničí. Později, již jako člen ČF, působil v komorních souborech Musica Gaudeans a Čeští barokní sólisté, vystupoval i sólově s Filharmonickým komorním orchestrem, Talichovým komorním orchestrem a Jihočeskou filharmonií. V současné době se kromě hry v orchestru věnuje Cimbálové muzice České filharmonie, kde působí nejen jako hobojista, ale také jako zpěvák a hráč na violu.

Lektoři fagot

Ondřej Roskovec – fagot

Vystudoval Pražskou konzervatoř ve třídě Jiřího Formáčka a pražskou AMU u profesorů Jiřího Seidla a Františka Hermana. Již během studií získal ocenění na různých soutěžích (např. Brno 1987 – 1. cena, Kraslice 1988 – 1. cena) včetně titulu laureáta Mezinárodní soutěže Pražské jaro a Ceny Nadace Pro Harmonia Mundi (1996). V letech 1989–1993 byl členem Českého noneta. Od roku 1993 je členem orchestru Česká filharmonie, kde od roku 2000 působí ve funkci sólofagotisty. V roce 1995 spoluzaložil komorní soubor Afflatus Quintet, s nímž získal 1. cenu v prestižní mezinárodní soutěži ARD v Mnichově (1997). S tímto souborem vystoupil na mnoha významných pódiích tuzemska, Evropy i Japonska (cyklus České filharmonie, kde dvakrát obdržel hlavní cenu Českého spolku pro komorní hudbu, dále Mezinárodní festival Pražské jaro, Gewandhaus Leipzig, Mnichov, Brusel, Paříž, Tokio, Europalia, Schleswig-Holstein Musikfestival a další). Afflatus Quintet má na svém kontě osm CD, a to především pro japonskou společnost Octavia Records, u které Ondřej Roskovec natočil i svá sólová CD „Combination“ a „J.S.Bach – Suites No. 1–3“. Od roku 2002 se věnuje pedagogické činnosti a vyučuje fagotovou hru na Pražské konzervatoři.

Lukáš Kořínek – fagot

Fagotista MgA. Lukáš Kořínek vystudoval Konzervatoř Teplice (prof. J. Spěvák) a HAMU v Praze (prof. Fr. Herman a prof. J. Seidl). V letech 1994-96 působil v Karlovarském symfonickém orchestru a poté v Pražské komorní filharmonii. Momentálně je prvním fagotistou Pražského komorního orchestru a členem Pražského dechového tria. Od roku 2003 Lukáš Kořínek vyučuje hru na fagot na Gymnáziu a Hudební škole hl. m. Prahy v Praze, kde s viditelnými úspěchy vychovává mladou generaci fagotistů. Lukáš Kořínek taktéž působí jako pedagog Pražské konzervatoře a je lektorem České dvouplátkové akademie.

Tomáš Františ – fagot

Fagotista MgA. Tomáš Františ (*1975) vystudoval AMU v Praze u profesorů J. Seidla a F. Hermana. Od roku 1993 působil jako sólo-fagotista v orchestru Státní filharmonie Brno. Je laureátem mnoha mezinárodních soutěží; v roce 2002 získal 3. místo v mezinárodní hudební soutěži Pražského jara. Premiéroval v České republice fagotové koncerty autorů A. Joliveta, J. Francaixe a Zdeňka Lukáše. V letech 2003 – 2007 vyučoval na JAMU v Brně. Je pravidelně pedagogem na letní hudební akademii Prag – Wien – Budapest v rakouském Semmeringu. Od roku 2007 vyučuje na Konzervatoři v Praze. Je sólo-fagotistou Pražské komorní filharmonie a od roku 2012 je členem České filharmonie.

Jan Hudeček – fagot

MgA. Jan Hudeček je absolventem profesorů F. Hermana a J. Seidla na AMU v Praze. Věnuje se především koncertní činnosti a propagaci fagotu jakožto sólového nástroje, pravidelně natáčí pro Český rozhlas a je členem komorního souboru Belfiato Quintet. Působí jako sólofagotista Orchestru Národního divadla v Praze a je docentem na HAMU v Praze. Je úspěšný v mezinárodních soutěžích – např. 1. cena a titul laureáta v soutěži Pražského jara, 1. cena a titul laureáta ve 42. ročníku soutěže Concertino Praga ad. Rád propaguje hudbu 20. století, zejména francouzských autorů. Spolu s klavíristkou Alenou Grešlovou natočil CD s francouzskými skladbami 20. století (Camille Saint-Saëns, Eugene Bozza, Henri Dutilleux, Marcel Bitsch, Alexandre Tansman, Roger Boutry, Pierre Max Dubois). S komorním souborem Belfiato Quintet vydal v roce 2022 pod vydavatelstvím Supraphon CD s názvem Elements, které zahrnuje stěžejní světový repertoár dechového kvinteta (Carl Nielsen, Paul Hindemith, Samuel Barber, Henri Tomasi, Arvo Pärt). Rád uvádí fagotové koncerty současných českých autorů – např. v r. 2018 fagot. koncert Jana Vičara, v r. 2021 jazzový koncert Lukáše Sommera a v r. 2022 mikrointervalový koncert Haštala Hapky. Koncertoval v Rakousku, Německu, Švýcarsku, Polsku, Itálii, Francii, Turecku, Španělsku, Japonsku a USA.

Host: Marlen Vavříková – hoboj

Prof. Marlen Vavříková, rodačka z Ostravy, absolvovala v roce 1996 Janáčkovu konzervatoř v Ostravě a poté pokračovala v magisterském studiu na Eastman School of Music v Rochesteru ve státě New York v hobojové třídě profesora Richarda Killmera. Své hudební vzdělání ukončila doktorátem (Doctor of Musical Arts) na vysoké škole University of Illinois v Champaign-Urbana.

Jako členka různorodých komorních a orchestrálních souborů vedených osobnostmi jako jsou Robert Shaw, Donald Hunsberger, Samuel Adler, Ian Hobson, Paul O ́Dette, Peter Bay, David Effron a Constantine Orbelian hrála na pódiích v Evropě, Japonsku a Spojených státech a sólově vystoupila s orchestry v Ostravě, St. Louis, Champaign- Urbana, Allendale a Grand Rapids. Zúčastnila se také festivalů v Sarasotě na Floridě, Hot Springs v Arkansasu a v kanadském Banff. Způsob hry prof. Vavříkové získal uznání ve Spojených státech i v Evropě. Byla vybrána jako finalistka na
Krannertovu cenu debutujícího umělce na Univerzitě v Illinois a vyhrála soutěže konzervatoří v Ostravě a Kroměříži. Získala prestižní hudební ocenění Kate Neal Kinley a Presser Musical Award a rovněž byla držitelkou
stipendia na Univerzitě v Illinois. Světovou premiéru nahrávky skladby Mika Drewse Broken Symmetries můžeme slyšet na CD Music from SEAMUS 14 (SEAMUS, 2005 – Society of Electro-Acoustic Music, San Diego v Kalifornii). Její CD Česká a moravská hudba pro hoboj (Centaur Records) bylo vyzdviženo magazínem Fanfare a doporučeno jako „nepostradatelné pro každého fanouška hoboje“. Hra prof. Vavříkové byla chválena jako „nádherná, s citlivým a lyrickým dotekem, jistou technikou a intonací a dynamickým rozsahem neobvyklým pro hobojisty“.

Prof. Vavříková vyučuje hru na hoboj, metodiku, komorní hudbu a přehled dějin hudby na Grand Valley State University v Allendale v Michiganu a je členkou univerzitního souboru Grand Valley Winds.