Setkání učitelů základních uměleckých škol v oboru hoboj a fagot 4. 5. 2024

19. 3. 2024

4.5.2024 v 10:00 

Hamu v Praze (Malostranské nám. 13, Praha 11800)

Lektoři hoboj: Vladislav Borovka, Jana Brožková, Kamila Moťková, Simona Crhová (fyzioterapeutka)

Lektoři fagot: Tomáš Františ, Ondřej Roskovec, Jan Hudeček, Ondřej Šindelář, Jan Soukup

Cena za účast: 1500 Kč (kurz má minimální hodinovou dotaci 8 hodin a lze hradit z šablon OP JAK pro ZUŠ)

Minimální počet účastníků v jednom kurzu je 12 osob. 

 

Drazí kolegové,

srdečně vás zveme na setkání učitelů základních uměleckých škol v oboru hoboj a fagot dne 4. 5. 2024 na Hamu v Praze.

Program začne společně v 10:00 v Galerii HAMU, v 10:30 bude následovat zkouška dvouplátkového souboru kam jsou srdečně zváni všichni vaši žáci a studenti hry na hoboj a fagot. Noty pošleme předem, bude to jednoduché a základ bude ve skladbách, které jsme již hráli.

Následný program pro pedagogy bude probíhat souběžně se zkouškou orchestru v Hartigovském paláci HAMU.

Po celou dobu setkání se opět mohou zapsat učitelé s žáčky (nebo rodiče) na individuální hodinu k výše uvedeným lektorům.

HOBOJE:

Hobojisté v mnohém naváží na minulá setkání.

S Vladislavem Borovkou se budeme věnovat metodice hry na dechový nástroj (konkrétně na hoboj) dle metodiky Michela Ricquiera. Základní stavební kameny pro úspěšné zvládnutí hry na hoboj se sice učíme celý život, ale vždy je co zlepšovat.
S Kamilou Moťkovou se ponoříme do práce s trémou. Jak nastavit hlavu při výkonu, jak minimalizovat dopady té nepříjemné stránky trémy, která zhoršuje výkony. Představíme si skripta, která používají sportovci pro práci s nastavením mysli.
Fyzioterapeutka Simona Crhová bude povídat, jak vést děti ke správnému postoji, proč je to u hry na hoboj zásadní. Ukáže cviky na uvolnění a posílení břicha, která pak můžete předat studentům. Bude připravena zodpovídat všechny vaše dotazy a důraz bude kladen na vysvětlení správného držení těla při hře na hoboj.

Setkání bude doplňováno poznatky významné české hobojistky a pedagožky Jany Brožkové.

 

FAGOTY:

Na žádost některých kolegů a kolegyň chceme reagovat na aktuální pedagogické potřeby. Rádi bychom přivítali učitele s žáčky, kteří aktuálně řeší nějaký problém, např: neozývají se spodní tóny, nejde zahrát legato v některých intervalech, žáček špatně nasazuje atd. Pokud to půjde, rádi bychom vyzkoušeli model, kdy se na výuce budou podílet všichni učitelé, tedy pokud budou chtít. Někdo z lektorů (nebo učitel žáčka) začne s výukou a s řešením aktuálního problému. Přímo při této výuce budou mít ostatní prostor vyslovit své postřehy, zkušenosti a nápady. Celý tento proces bude více interaktivní a měl by přinést více informací k danému tématu.

Dále bude na programu další okno o psaní fagotové knihy pro děti a studenty s panem Janem Soukupem.

Tomáš Františ představí další didaktické skladby pro fagot. 

Onřej Šindelář nám přijde představit barokní fagot a contraforte. 

Na setkání vezměte s sebou noty, které využíváte při výuce, vaše osvědčené mateirály a jiné učební pomůcky. Rádi bychom vytvořili jakýsi „veletrh“, kde si vzájemně můžeme materiály, se kterými pracujeme, ukázat a představit.

Setkání zakončí strojková hodina. 

Budou se na vás těšit lektoři – Jan Hudeček, Ondřej Roskovec a Tomáš Františ a další.

 

S pozdravem

Tomáš Františ a ČSDN

Další články

Smuteční oznámení Michael Verner

Smuteční oznámení Michael Verner

Se zármutkem oznamujeme, že nás náhle navždy opustil náš kolega, dlouholetý pedagog Pražské konzervatoře a hráč Symfonického orchestru Českého rozhlasu MgA. Michael Verner. Vždy veselý a milý. Pro hudbu a fagot hořel nadšením, do poslední chvíle hrál. Michale, budeš...

Členství v ČSDN v roce 2024

Členství v ČSDN v roce 2024

Členství v ČSDN 2024 Vážení přátelé ČSDN,   rok se s rokem minul a my bychom vás chtěli opět poprosit o zaplacení členského příspěvku v našem spolku. Členské příspěvky částečně financují chod našeho spolku a jsou proto jedním z mála nevázaných příjmů, které nás...

Interpretační soutěž ve hře na hoboj a fagot se blíží

Interpretační soutěž ve hře na hoboj a fagot se blíží

Srdečně vás zveme na jednokolovou hudební interpretační soutěž pro studenty a mladé hráče na fagot a hoboj. Soutěž se bude konat 2. 12. 2023 v Praze na Gymnáziu a Hudební škole hl. m. Prahy. Přihlásit se mohou všichni studenti v oboru hra na hoboj a hra na fagot....