Interpretační soutěž ČSDN byla kvůli vládním opatřením přesunuta na příští rok

Nezařazené

INTERPRETAČNÍ SOUTĚŽ BYLA Z DŮVODU VLÁDNÍCH NAŘÍZENÍ PŘESUNUTA NA 27. 3. 2021 ZA NÁSLEDUJÍCÍCH PODMÍNEK:
– Soutěž se uskuteční za předpokladu, že to vládní nařízení dovolí.
– Rozřazení do kategorií se bude vztahovat k původnímu datu soutěže, tj. 28.11.2020. Ačkoli do 27.3.2021 může soutěžící dovršit jiného věku, není nutné měnit soutěžní kategorii a s ní repertoár.
– Vzhledem ke změně termínu může dojít i ke změně místa konání soutěže, poroty, cen či jiných okolností soutěže.
– Soutěžní poplatek zůstává neměnný. Ti, kteří mají poplatek již zaplacený, si mohou vybrat, zda chtějí poplatek převést na březnový termín nebo poplatek vrátit.
– Nová uzávěrka přihlášek je 15. 2. 2021, splatnost startovného je 28. 2. 2021.

Doufáme, že se ve zdraví potkáme v březnu. Věříme, že oceníte delší čas na přípravu 🙂

 

 

Podněty k didaktikám pro obor hoboj a fagot (Kreativní budoucnost)

Podněty k didaktikám pro obor hoboj a fagot (Kreativní budoucnost)

Nezařazené

Rádi bychom vám představili jedinečný projekt Kreativní budoucnost, který se snaží zejména o zkvalitnění a zefektivnění unikátního systému uměleckého vzdělávání v ČR, zejména v oblasti podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Tuto podporu naplňuje především pořádáním odborných akcí pro žáky či učitele, pořádáním konferencí, koncertů, přípravou speciálních publikací a spoluprací se ZUŠ a konzervatořemi na úpravách ŠVP.

 

Pčedstavitelé projektu Kreativní budoucnost náš spolek před více než rokem oslovili a přizvali ke spolupráci na vzniku nových didkaticko – metodických materiálů. Vznikl tak unikátní soubor textů pro hudební obory s názvem Podněty k didaktikám (pro dechové dvouplátkové nástroje), online publikace má celkem 181 stran a může posloužit především začínajícím pedagogům hry na hoboj a fagot. Autorkami textů jsou Mgr. Art. Kateřina Poláchová a Mgr. Art. Linda Šustová pro obor hoboj a MgA. Michaela Nováková a MgA. Kateřina Kmínková pro obor fagot. Oba dvoučlenné týmy zároveň při vzniku materiálů spolupracovaly s mnohými českými pedagogy hry na dvouplátkové nástroje.

V textu autorky srozumitelně shrnují dostupné metodické materiály, které lze při výuce na ZUŠ použít. Výčet běžně používaných metodik včetně jejich stručné specifikace může jednoduše pedagogovi hry na fagot ulehčit rozhodnutí, jakou publikaci při výuce použít.  Autorky předkládají v „příkladech dobré praxe“ doporučené metodické postupy při výuce, uvádějí příklady, jak může být vhodně vypracován Školní vzdělávací program a jak doporučené metodické materiály se ŠVP korespondují.

 

(Podněty k didaktikám – hudební obor)

 

O autorkách:

Mgr. art. Kateřina Poláchová – studovala hru na hoboj na konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříží v hobojové třídě MgA. Viktora Kozánka. Bakalářské studium absolvovala na JAMU v Brně v hobojové třídě MgA. doc. Ivana Séquardta a magisterská studia ukončila u Mgr. art. Petera Kosorína, ArtD. na VŠMU v Bratislavě. V roce 2009 zahájila studia na roční zahraniční stáži v Drážďanech v hobojové třídě prof. Guide Titzeho na Hochschule für Musik „Carl Maria von Weber“. Účastnila se několika mezinárodních interpretačních hobojových kurzů především v Ostravě a Brně. V roce 2004 získala čestné uznání v národním kole ČR mezinárodní soutěže Concertino Praga. Jako hobojistka spolupracovala s českými orchestry – např. Filharmonie Hradec Králové, Moravská filharmonie v Olomouci, Filharmonie Bohuslava Martinů ve Zlíně a další.  Od února roku 2014 vyučuje na ZUŠ Františka Drdly Žďár nad Sázavou a od roku 2017 také na ZUŠ Slavičín.

Mgr. art.Linda Šustová začala studiem hry na hoboj na Janáčkově konzervatoři v Ostravě u Mgr. Jiřího Židka, kde ukončila studium absolventským sólovým vystoupením s Moravskou filharmonií Olomouc, dále pokračovala ve studiu na Fakultě umění Ostravské university v Ostravě u prof. Dušana Foltýna, kde ukončila studium bakalářským titulem. Své hudební vzdělání dokončila magisterským titulem v oboru hra na hoboj na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě pod vedením Petera Kosorína ArtD. Během studií se zúčastnila hobojových kurzů pod záštitou Fakulty umění v Ostravě. Jako hobojistka si zahrála v předních českých orchestrech (Janáčkova filharmonie Ostrava, Filharmonie Bohuslava Martinů, Jihočeská filharmonie), v současné době hraje jako stálá výpomoc v operním orchestru Slezského divadla v Opavě a působí jako pedagog ve hře na hoboj při Základní umělecké škole ve Vratimově.

MgA. Michaela Nováková začala hrát na fagot na Pražské konzervatoři ve třídě J. Formáčka. Od druhého ročníku pokračovala u MgA. M. Vernera. Svá studia završila absolvováním Akademie múzických umění v Praze pod vedením profesorů F. Hermana a J. Seidla. Již během studia konzervatoře se začala věnovat především pedagogické činnosti na ZUŠ Na Popelce, později i na ZUŠ Biskupská.

MgA. Kateřina Kmínková studovala hru na fagot nejprve na Gymnáziu Jana Nerudy s hudebním zaměřením u MgA. Lukáše Kořínka, později na Pražské konzervatoři u Mgr. Ondřeje Roskovce a své hudební vzdělání dokončila absolvovaním Janáčkovy akademie múzických umění v Brně pod vedením MgA. Jaroslava Kubity a doc. Romana Novozámského. Během studií absolvovala semestrální stáž u Prof. Mathiasse Baiera na Hochschule fur Musik v Drážďanech a účastnila se mistrovských kurzů hry na fagot pod vedením Václava Vonáška. Jako fagotistka spolupracovala s předními českými orchestry (Česká filharmonie, PKF – Prague Phliharmonia), hraje v kvartetu Fagotiky. Je spoluzakladatelkou a předsedkyní Českého spolku dvouplátkových nástrojů. 

 

5ebb3a1f493a3fa2e4e1908c_obalka_ho_4.2-p-500

Česká dvouplátková akademie a Covid-19

Česká dvouplátková akademie a Covid-19

Nezařazené

Česká dvouplátková akademie se navzdory omezením kvůli Covid-19 uskuteční

 

Už to malinko vypadalo, že budou letošní prázdniny smutné, ale nakonec Česká dvouplátková akademie bude! Pokud se výrazně nezpřísní hygienická pravidla pro pořádání kulturních akcí, projekt se uskuteční v plném rozsahu včetně tří koncertů.

Pozor! Koncert v Kutné Hoře, který se měl konat 16. 7. se z organizačních důvodů přesouvá na 17. 7. a uskuteční se na hradě Pirkštejn v  Ratajích nad Sázavou.

 

Výpadek na webu ČSDN vyřešen

Výpadek na webu ČSDN vyřešen

Nezařazené

Web už opět funguje!

Omlouváme se. V dubnu shořel server, na kterém byl web ČSDN uložený a nepodařilo se nám obnovit aktuální zálohu. Museli jsme některé webové stránky opět vytvořit a tak vznikl výpadek, který jste v posledních dnech mohli zaregistrovat. Některé aktuality již na našem webu nenajdete, ale přihlášky na Českou dvouplátkovou akademii nebo k Interpretační soutěži 2020 ano. Pokud jste nás v době od 15. 4. do 24. 5. kontaktovali prostřednictvím webového formuláře, vaše zpráva nám nejspíše nadorazila. Kontaktujte nás prosím případně znovu!

Děkujeme a jsme rádi za vaši setrvávající přízeň!

Ondřej Šindelář: Kramář, Gassman – kvartety pro fagot a smyčcové trio

Ondřej Šindelář: Kramář, Gassman – kvartety pro fagot a smyčcové trio

Koncerty, Nezařazené

Ondřej Šindelář: Kramář, Gassman – kvartety pro fagot a smyčcové trio

Srdečně zveme na koncert fagotisty a člena České filharmonie Ondřeje Šindeláře.

KRAMÁŘ GASSMANN

 

Program koncertu je postaven na dvou autorech, kteří se narodili v Čechách nebo na Moravě, ale vrchol své kariéry prožili ve Vídni. Sice se nepotkali, ale oba svojí měrou významněpřispěli k tamnímu hudebnímu životu. Těžiště programu je v Kramářovu op. 46 – dvou kvartetech pro fagot a smyčce. Instrumentace pro dvě violy a violoncello dílům dává oproti variantě s houslemi jemný, barevný a sametový zvuk. Díky svým originálním harmonickým postupům a modulacím, vtipným kontextům a rokem vydání 1804 se dají označit za pozdně klasicistní, možná i předromantické. Zajímavostí je, že Ondřej Šindelář hraje na nástroj z Vídně, vyrobený roku 1810.

František Vincenc Kramář (1759-1831)

František Kramář se narodil v Kamenici na Moravě 27. listopadu 1759. Osudovou se mu stala Vídeň. Roku Nejprve tam studoval a po kratším působení v Maďarsku se vrátil zpět jakoředitel baletu. 1815 se stal dokonce císařským komorníkem, a 1818 nástupcem jiného českého skladatele – Leopolda Koželuha – kapelníkem komorní hudby a dvorním skladatelem.

Kramářův odkaz obsahuje okolo 300 většinou komorních skladeb pro smyšce i dechové nástroje. Ve své době byl vedle Josefa Haydna považován za předního skladatele smyčcových kvartetů.

Podle dobových kritik je jeho hudba “…bohatá na původní nápady, vtipná, s novými harmonickými sekvencemi, a ohromujícími modulacemi.” Nebo – “Kramářova instrumentální hudba si vždy bezpečně najde široké a vděčné publikum. Je psána s živostí, hlubokou uměleckou zkušeností, důkladnou znalostí a rozvahou ve prospěch nástrojových i hráčských možností.

První vydání kvartetů pro fagot a smyčcové trio bylo oznámeno inzerátem z 18. srpna vAllgemeine Musikalische Zeitung. Vyšlo v nakladatelství Burreau d’Arts et d’Industrie ve Vídni.Opakovaná vydání firmou Andrée v Offenbachu z let 1805 a 1808 svědčí o jejich oblíbenosti a rozšíření.

Florian Leopold Gassmann (1729-1774)

Florian L. Gassman byl převážně operním skladatelem. Pocházel z Mostu, narodil se 4. května 1729. Když jeho rodiče nechtěli, aby se věnoval hudbě, utekl do Karlových Varů a potom do Bologni a Benátek. V roce 1757 tam se svojí Merope vyhrál cenu divadla San Moise o novou operu pro karneval. Byla tak oblíbená, že dostával nabídky dalších pět let. 1763 byl povolán do Vídně, aby se tam stal po W. Gluckovi divadelním kapelníkem. Když však 1765 zemřel císařFrantišek I. a ve Vídni celý rok nehrála divadla, odešel zpátky do Benátek. Tam se jeho žákem stal Antonio Salieri, kterého Gassmann vzal při svém návratu do Vídně o tři roky později sebou. Ve Vídni prožil vrchol své kariéry – byl dvorním a komorním skladatelem a později dokonce dvorním kapelníkem Marie Terezie.

Sympozium zdravotní péče o hudebníky

Sympozium zdravotní péče o hudebníky

Nezařazené

Srdečně Vás zveme na 3. sympozium zdravotní péče o hudebníky, které se uskuteční v pátek 22. listopadu 2019, od 17:00 v koncertním sále Konzervatoře Jana Deyla, Maltézské náměstí 14, Praha 1. Pořadatelem sympozia zdravotní péče o hudebníky je Česká společnost pro hudební fyziologii.

Těšit se můžete na paní primářku MUDr. Alenu Schmoranzovou, která nám představí Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie ve Vysokém nad Jizerou, špičkové pracoviště, které vrátilo do hry nejednoho hudebníka. Její kolega, významný český chirurg MUDr. Tomáš Hellmuth, naváže krátkým příspěvkem o nemocech lokte. Pozvání na sympozium dále přijal profesor Hans-Christian Jabusch, prominentní osobnost německé hudební fyziologie a lékařský šéf Institutu pro medicínu hudebníků v Drážďanech, který nás seznámí se svou studií na téma bolesti související s hrou na hudební nástroj. Dalším přednášejícím je Marta Němcová, Ph.D. z Institutu hudební a preventivní medicíny v Curychu, která bude mít přednášku na téma funkčních poruch ruky a významu pasivní pohyblivosti pro hru na hudební nástroj.
Vzhledem k omezené kapacitě sálu prosíme všechny účastníky o předchozí registraci přes registrační formulář nebo na e-mailu info@medicinahudebniku.cz. Při zaplacení předem je vstupné 100,-Kč, na místě 150,-Kč. Pro členy České společnosti pro hudební fyziologii a medicínu hudebníků, studenty a pedagogy Konzervatoře Jana Deyla je vstupné zdarma.
Plakat sympozium medicina_2019
Edukační koncerty ve Zruči a Horním Slavkově

Edukační koncerty ve Zruči a Horním Slavkově

Nezařazené

Ve dnech 16. a 17. 10. proběhnou edukační koncerty, na kterých se děti dozví mnohé o dvouplátkových nástrojích a především o fagotech.

 

16. 10. Zruč nad Sázavou

Dopolední koncerty pro ZŠ.

V 16:00 koncert přístupný veřejnosti pro žáky ZUŠ a další děti z řad ZŠ, MŠ, rodiče. Místo konání: Spolkový dům, zasedací místnost ve druhém patře. Vstupné: 40Kč/ děti, studenti, senioři, ZTP, 70Kč/dospělí.

17. 10. Horní Slavkov

Dopolední koncert pro MŠ, koncert pro ZŠ.

V 18:00 otevřený koncert pro ZUŠ a další zájemce, místo konání – sál ZUŠ Horní Slavkov, Pluhův dům. Vstupné dobrovolné.

 

Účinkující – kvarteto Fagotiky, koncerty provádí Kateřina Kmínková.

DUDLAJDÁ FAGOTIKY Pozvánka EDU Zruč Spolkový dům

Na prestižní soutěži ARD München uspěla Michaela Špačková!

Nezařazené

Na prestižní soutěži ARD München uspěla Michaela Špačková!

Již několik dní upíná hudební svět pozornost k jedné z nejprestižnějších interpretačních soutěží světa ARD München, kterou bychom mohli bez nadsázky přirovnat ve sportovním světě k Olympijským hrám.

Soutěž probíhá od 2. do 20 září a je tento rok otevřena v oborech violoncello, fagot, klarinet a bicí nástroje. V každém oboru bylo předem vybráno 60 nejlepších soutěžících z celého světa.

V oboru fagot se v prvním kole sešlo 55 soutěžících, mezi nimi i Češka Michaela Špačková a Slovenka, která v ČR dlouho studovala, Denisa Beňovská. Obě v prvním kole mezi obrovskou konkurencí předvedly skvělý výkon, do druhého kola na základě rozhodnutí poroty postoupilo 17 fagotistů a mezi nimi i Michaela Špačková. Michaela, na kterou na základě slosování připadlo startovací číslo „1“, ohromila svým výkonem porotu i v kole druhém a postoupila do semifinále soutěže. Tento čtvrtek se tak utká s dalšími pěti fagotisty z celého světa a společně s Mnichovským komorním orchestrem zahraje Mozartův fagotový koncert a povinnou skladbu skladatelky ruského původu Milicy Djordjević s názvem Nailing clouds for bassoon solo.

Průběh soutěže je možné sledovat online na www.ard-musikwettbewerb.de.

Fagotistky Michalea Špačková a Denisa Beňovská, které se spolu v soutěži utkaly, jsou mj. členky fagotového dua Esperanza a kvarteta Fagotiky.

 

IMG_4418a-kopie

 

Soutěžící v oboru fagot:

Marta Alvarez, Spain – 2nd Round
Rafael Angster, France
Denisa Beňovská, Slovakia
Javier Biosca, Spain – 2nd Round
Marie Boichard, France – Semi-final
Sophie Breit, Austria
Ariane Bresch, France
Andrea Cellacchi, Italy – Semi-final
Mary Chalk, Canada
Younghak Cheon, South Korea
Kwang-Hyun Cho, South Korea
Valeria Curti, Switzerland – 2nd Round
Benjámin Dolfin, Hungary
Thomas Dulfer, Netherlands
Anna Ernst, Germany
Gordon Fantini, Italy
Paulo Ferreira, Portugal – 2nd Round
Kenichi Furuya, Japan – 2nd Round
Sara Galán Rica, Spain
Francesco Giussani, Italy
Alba González Ruiz, Spain
Lukas Grubinger, Austria
Jeon Jisu, South Korea
Relja Kalapis, Serbia
Jinsol Kim, South Korea
Minju Kim, South Korea
Eunho Lee, South Korea
Marceau Lefèvre, France – 2nd Round
Ju Hyung Lim, South Korea
Clara Manaud, France – 2nd Round
Aline Maurer, Austria
Szymon Michalik, Poland
Yota Minakami, Japan
Mihael Mitev, Slovenia – 2nd Round
Alexandre Molina Solís, Spain
Daniel Mota, Portugal – 2nd Round
Lena Nagai, Japan
Kazuki Nagata, Japan
Baris Önel, Turkey
Alvaro Pestaña Diez, Spain
Magdalena Pircher, Austria
Theo Plath, Germany – Semi-final
Kaspar Reh, Germany
Amandine Riviere, France
Diana Rohnfelder, Germany – 2nd Round
Théo Sarazin, France
Maike Schieferecke, Germany
Marlene Schwärzler, Austria – 2nd Round
Petra Seidl, Austria
Ignacio Soler Pérez, Spain – Semi-final
Michaela Spackova, Czech Republic – Semi-final
Mathis Stier, Germany – Semi-final
Lisanne Traub, Germany
Shao-Jung Wang, Taiwan (R.O.C.)
Haruka Yoshida, Japan

Fagotistka Michaela Špačková se narodila roku 1993 v Praze. Ke hře na fagot se poprvé dostala na Hudebním Gymnáziu v Praze, kde začala studovat ve dvanácti letech. V roce 2013 odmaturovala s vyznamenáním a byla přijata na Pražskou konzervatoř.  Od roku 2014 studuje na Hochschule für Musik ,,,Hanns Eisler“ v Berlíně u prof. Volkera Tessmanna. V současné době je na Erasmu na Pařížské konzervatoři ve třídě Laurenta Lefèvra. V sedmnácti letech se poprvé představila v sólovém debutu s PKF – Prague Philharmonia, následovala vystoupení s orchestry jako je Česká filharmonie, Symfonický orchestr hl.m.Prahy FOK, ORF Wien – Symfonický orchestr vídeňského rozhlasu, Filharmonie Brno, Filharmonie Opole, Junge Deutsche Philharmonie RheinMain a další. Má za sebou mnoho ocenění z národních a mezinárodních soutěží jako je; Pražské jaro, soutěž Carl Maria von Webera, Circolo Cameristico Piemontese ,,Cittá di Chieri“, Concertino Praga, soutěž Markneukirchen a jiné. Byla členkou Orchestrální akademie České filharmonie, PKF – Prague Philharmonia a mládežnického orchestru EUYO – European Union Youth Orchestra. Zúčastnila se mistrovských kurzů s Dagem Jensenem, Klausem Thunemannem, Sergiem Azzolinim, Matthiasem Ráczem, Václavem Vonáškem ad. Vystupuje jako sólistka, komorní hráčka i orchestrální hráčka s rozmanitými orchestry po celé Evropě a zúčastnila se mnoha mezinárodních hudebních festivalů. Spolupracuje s klavíristou Lukášem Klánským. Je členkou dívčího fagotového kvarteta Fagotiky a fagotového dua, Duo Esperanza. Michaela se zaměřuje na hudbu od baroka po současnot. Snaží se předvést pestrost a výrazové možnosi fagotu, jejím cílem je dokázat, že fagot není pouze starý bručoun, ale krásný, zajímavý a melodický nástroj.

Fagot zn. Moosmann model 150 ke koupi

Inzeráty - nástroje a příslušenství, Nezařazené

Moosmann model 150 – orchestrální model

Fagot má přidanou klapku na e2. Celkem má 26 klapek, 9 válečků, dírky jsou vyloženy tvrzeným kaučukem.
Prodám včetně kufru a pouzdra na kufr.
Spodek basovky je trochu prasklý, jen povrchově. Prasklina nemá vliv na hraní a nerozšiřuje se.
Cena 120 tisíc.
Zájemci se mohou hlásit na info@csdn.cz nebo prostřednictvím telefonního čísla +420 721 971 323.
 IMG_20190822_142908 IMG_20190822_142921 IMG_20190822_142931 IMG_20190822_142938 IMG_20190822_142943 IMG_20190822_143046 IMG_20190822_143111 IMG_20190822_143132 IMG_20190822_143143 IMG_20190822_143241 IMG_20190822_143258