Setkáme se v době „Pocovidové“!

Hobojisté a fagotisté napříč Českou republikou reagují na kulturní situaci během pandemie. Setkávají se ve virtuálním světě pomocí moderních technologií, aby si společně alespoň tak mohli zahrát.

Hráči na dvouplátkové nástroje byli zvyklí se několikrát ročně v rámci jejich profesního spolku scházet, vyměňovat si informace z oboru, vzdělávat se a společně koncertovat. To jim však dnešní doba zcela překazila. Proto se rozhodli uspořádat hudební setkání on-line, během kterého natočili video. Zahráli v úpravě část Dvořákovy symfonie „Z Nového světa“ a chtěli tím dát najevo, že se sejdou v novém světě – v době „Pocovidové““, uvádí předsedkyně Českého spolku dvouplátkových nástrojů Kateřina Kmínková.

Do projektu se zapojili žáci, studenti, pedagogové a profesionálové v oboru, a to celkem v počtu 55 účastníků. Pro možnost účasti na projektu nebyly nastaveny žádné podmínky, kdokoliv se tedy chtěl stát součástí, tak se jí stal. Vznikl tak technicky i věkově rozmanitý soubor, složený nejen z členů významných hudebních těles jako jsou Česká filharmonie nebo Berlínská filharmonie, ale také žáků základních uměleckých škol.

Na základě zvoleného hlasu, nahráli hráči dle předem připravených instrukcí jednotlivé videonahrávky, které se staly základem pro konečné video. Z těchto nahrávek byl zpracován zvuk, jehož úpravy se ujal hudební skladatel Petr Wajsar. Různorodost videí od jednotlivých hráčů nebyla žádným problémem, naopak podtrhuje autenticitu společného projektu.

Projekt vznikl za cílem namotivovat muzikanty ke hraní a tímto způsobem sdílet společnou radost ze hry, nejen mezi sebou, ale i s posluchači. Dalším důvodem byla nutnost rychle zareagovat na měnící se společnost. Přesun do on-line prostředí byl tedy nevyhnutelný. 

Dvořákova „Novosvětská“ byla jasnou volbou hned ze začátku. Myšlenka „nového“ světa se v souvislosti se změnami v oblasti kultury jednoznačně pojí. Skladba tedy má z tohoto pohledu jasnou symboliku. Úpravy části čtvrté věty Dvořákovy deváté symfonie se ujal fagotista, pedagog a hráč České filharmonie Tomáš Františ. 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *