Kontakt na rodiče (u mladších 15ti let)

  Věk (vyžadováno)

  Obor (vyžadováno)
  HobojFagot

  Škola a ročník studia (vyžadováno)

  Přeji si zajistit ubytování:
  AnoNe

  Přeji si zajistit stravu:
  AnoNe

  Souhlasím s podmínkami České dvouplátkové akademie.

  Souhlasím s pořízením obrazových, zvukových a zvukově-obrazových záznamů uměleckých výkonů účinkujících a poskytuji ČSDN licenci ke všem způsobům užití výkonu, který v souladu s touto smlouvou provede (vytvoří), včetně jeho vysílání a jiného sdělování veřejnosti, záznamu, rozmnožování zaznamenaného výkonu, rozšiřování, pronájmu a půjčování rozmnoženin zaznamenaného výkonu a sdělování zaznamenaného výkonu veřejnosti v jakékoli podobě, přičemž licence se poskytuje jako výhradní a jako územně, časově, množstevně a ani jiným způsobem neomezená. ČSDN může poskytovat podlicence, případně licenci postoupit, a není povinna licenci využít.

  ČSDN nezodpovídá za jakékoliv úrazy nebo zranění, které se účastníkům přihodí během České dvouplátkové akademie. Zletilý i nezletilý účastník plně zodpovídá za své chování a nese za něj zodpovědnost. ČSDN nezodpovídá za nástroje účastníků. Každý účastník je povinen si střežit svůj nástroj před odcizením nebo poškozením. Pořadatel není schopen obstarat bezpečné uschování nástrojů v době projektu.

  Souhlasím se zpracováním osobních údajů.