Do soutěže je možné se přihlásit do 15. října 2020 prostřednictvím elektronické přihlášky na webu ČSDN.

Soutěžní repertoár, který soutěžící uvede v přihlášce, nelze později měnit. Pozdější změny nebo nedodržení povinného repertoáru mohou být důvodem k diskvalifikaci.

 

Přihláška

Kontakt na rodiče (u mladších 15ti let)

Věk v den soutěže (vyžadováno)

Obor (vyžadováno)
Hoboj Fagot 

Škola a ročník studia (vyžadováno)

Soutěžní kategorie (vyžadováno)

Mám zájem o zajištění klavírního doprovodu
 Ne Ano

Souhlasím s podmínkami Interpretační soutěže ČSDN.

Souhlasím s pořízením obrazových, zvukových a zvukově-obrazových záznamů uměleckých výkonů účinkujících a poskytuji ČSDN licenci ke všem způsobům užití výkonu, který v souladu s touto smlouvou provede (vytvoří), včetně jeho vysílání a jiného sdělování veřejnosti, záznamu, rozmnožování zaznamenaného výkonu, rozšiřování, pronájmu a půjčování rozmnoženin zaznamenaného výkonu a sdělování zaznamenaného výkonu veřejnosti v jakékoli podobě, přičemž licence se poskytuje jako výhradní a jako územně, časově, množstevně a ani jinak neomezená. ČSDN může poskytovat podlicence, případně licenci postoupit, a není povinna licenci využít.

ČSDN nezodpovídá za nástroje soutěžících. Každý soutěžící je povinen si střežit svůj nástroj před odcizením nebo poškozením. Pořadatel není schopen obstarat bezpečné uschování nástrojů v době projektu.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů.