Do soutěže je možné se přihlásit do 15. února 2021 prostřednictvím elektronické přihlášky na webu ČSDN.

Soutěžní repertoár, který soutěžící uvede v přihlášce, lze později měnit. Z důvodu celkové situace umožňujeme repertoár měnit.

Přihláška

  Kontakt na rodiče (u mladších 15ti let)

  Věk v den soutěže (vyžadováno)

  Obor (vyžadováno)
  HobojFagot

  Škola a ročník studia (vyžadováno)

  Soutěžní kategorie (vyžadováno)

  Mám zájem o zajištění klavírního doprovodu
  AnoNe

  Souhlasím s podmínkami Interpretační soutěže ČSDN.

  Souhlasím s pořízením obrazových, zvukových a zvukově-obrazových záznamů uměleckých výkonů účinkujících a poskytuji ČSDN licenci ke všem způsobům užití výkonu, který v souladu s touto smlouvou provede (vytvoří), včetně jeho vysílání a jiného sdělování veřejnosti, záznamu, rozmnožování zaznamenaného výkonu, rozšiřování, pronájmu a půjčování rozmnoženin zaznamenaného výkonu a sdělování zaznamenaného výkonu veřejnosti v jakékoli podobě, přičemž licence se poskytuje jako výhradní a jako územně, časově, množstevně a ani jinak neomezená. ČSDN může poskytovat podlicence, případně licenci postoupit, a není povinna licenci využít.

  ČSDN nezodpovídá za nástroje soutěžících. Každý soutěžící je povinen si střežit svůj nástroj před odcizením nebo poškozením. Pořadatel není schopen obstarat bezpečné uschování nástrojů v době projektu.

  Souhlasím se zpracováním osobních údajů.