Projekt „Edukační koncerty – hoboj a fagot do ZUŠ v ČR“ je dlouhodobý záměr Českého spolku dvouplátkových nástrojů, jehož stěžejní myšlenkou je pomoci zavedení či obnovení výuky dvouplátkových nástrojů na základních uměleckých školách v ČR, dále projekt slouží k přiblížení těchto nástrojů stávajícím žákům a studentům ZUŠ, stejně tak i jejich učitelům a ředitelům, kteří ne vždy bývají dobře informováni o možnostech výuky dvouplátkových nástrojů na ZUŠ. 

Projekt se koná za podpory Asociace základních uměleckých škol, podporu projektu vyjádřil dirigent Petr Altrichter.

V letošním roce jsme získali podporu pro edukační koncerty u Nadace Český hudební fond a Nadace Život umělce. Z tohoto důvodu můžeme koncerty částečně spolufinancovat.

IMG_3130

Projekt si klade za cíl seznámit žáky a zaměstnance ZUŠ v ČR s možností výuky hoboje a fagotu na ZUŠ, přispět ke znovu-zavedení výuky těchto nástrojů na ZUŠ, znásobit místně počty žáků v těchto oborech a ve výsledném efektu přivést mnoho nových žáků k tomuto oboru či přinejmenším seznámit žáky i zaměstnance ZUŠ, že vůbec možnost vyučovat dvouplátkové nástroje na ZUŠ v ČR existuje.

IMG_3199

IMG_3163

IMG_3153

IMG_3222

IMG_3143

Partneři projektu: logoAZUŠ

Logo NČHF (1)

nadace-zivot-umelce_logo_cmyk