9. 12. 2018   9:30   Pražská konzervatoř

Přednáška se věnuje kontrafagotu, příbuznému nástroji fagotu, který zní o oktávu níže. Sleduje vývoj úlohy tohoto nástroje v symfonické, komorní a sólové literatuře v kontextu stylových epoch, vývoje stavby nástroje a zohledňuje rovněž sociální a ekonomické aj. aspekty sledované problematiky.

Přednášející je studentem doktorského studia na Janáčkově akademii múzických umění v Brně, kde se věnuje tématu role kontrafagotu v hudbě a základy hry na kontrafagot rovněž vyučuje.

Martin Kostelecký