Interpretační soutěž ČSDN se uskuteční v on-line podobě

Interpretační soutěž ČSDN ve hře na hoboj a fagot, která se měla uskutečnit v náhradním termínu 27. 3. 2021 se definitivně přesouvá do on-line prostředí.

Informace pro soutěžící:

  • termín pro posílání nahrávek bude stanoven na základě umožnění přítomnosti žáků a studentů ve školách, kdy bude obnovena výuka minimálně v počtu tří osob (žák, korepetitor, pedagog)
  • po obnovení výuky bude stanoven termín pro zaslání soutěžních nahrávek ve lhůtě jednoho až dvou měsíců od povolení školní docházky
  • porota rozhodne na základě zaslaných nahrávek
  • ze soutěže bude možné bezplatně odstoupit do jednoho měsíce před termínem pro zaslání nahrávek, v tom případě již zaplacené startovné bude vráceno zpět
  • do soutěže se bude možné dodatečně přihlásit do jednoho měsíce před termínem pro zaslání nahrávek

Na přesných podmínkách on-line interpretační soutěže právě s organizátory a porotci pracujeme, o výsledky naší práce se s vámi brzy podělíme!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *