Srdečně zveme všechny pedagogy hry na fagot na workshop ve spolupráci s Janáčkovou filharmonií Ostrava s názvem “Využití nových metod a forem ve výuce dechových nástrojů na ZUŠ”. Seminář se uskuteční 30. 10. v Janáčkově filharmonii v Ostravě a jako lektoři se představí Jan Hudeček, Tomáš Františ a Ondřej Roskovec.

Workshop se uskuteční v Janáčkově filharmonii Ostrava, 28. října, Moravská Ostrava a Přívoz. Pořadatelem projektu je Národní institut dalšího vzdělávání ve spolupráci s Janáčkouv filharmonií Ostrava. Více informací a přihlášky zde.

Anotace workshopu

Jádrem semináře je praktická metodologie výuky hry na dechové nástroje specifikovaná pro osobité potřeby žáků v základní umělecké škole. Obsah: výuka žáků v přípravném studiu, výuka žáků v I. a II. stupni základního studia, výuka žáků ve studiu pro dospělé, rozšířená výuka – příprava individuálního studijního plánu žáka s rozšířenou výukou, příprava žáka na soutěž, příprava žáka na veřejná vystoupení, výběr vhodné instruktivní a přednesové literatury. Do programu budou efektivně zařazovány příklady dobré praxe lektora a účastníků kurzu se zaměřením na počátky výuky hry na dechové nástroje, na správné držení nástroje, na kvalitu prstové a dechové techniky. Součástí bude aktivní účast učitelů s jejich žáky a využití možnosti vzájemné konzultace konkrétní problematiky. Zvláštním doplněním semináře bude diskuse o výběru vhodného nástroje a jeho příslušenství.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *