Propagovat koncerty a jiné akce spojené s hrou na dvouplátkové nástroje