Zprostředkovávat zájemcům širší vzdělání v oboru a plnit informační funkci