Pořádat edukační koncerty pro mateřské, základní a základní umělecké školy