Pořádat výchovné koncerty pro mateřské a základní školy, přibližovat nástroje široké veřejnosti