Pořádat a podporovat akce spojené s hrou na dvouplátkové nástroje (koncerty, festivaly, konference)