Podporovat základní umělecké školy, jejich pedagogy a jednat o problémech ve vzdělávání