Podporovat základní umělecké školy, jejich učitele a jednat o problémech ve vzdělávání