Podporovat aktivity spojené s hrou na hoboj a fagot (a jim příbuzných nástrojů) v ČR