Hygienická opatření

Česká dvouplátková akademie se letos uskuteční za zvýšených hygienických opatření kvůli nákaze Covid-19. Chystáte se letos akce zúčastnit? Máte obavy o své zdraví nebo zdraví svého dítěte? Pojďte si prohlédnout naše hygienická opatření v bodech:

Vstupní požadavky: před nástupem na akademii bude nutné splnit jednu z následujících pravidel OTN (očkování-test-nemoc):

  • 22 dnů po první dávce očkování (certifikát stažený z portálu ocko.uzis.cz)
  • PCR test starý max. 7 dní
  • Potvrzení o prodělané nemoci, platí max. 180 dnů
  • Antigenní test starý max. 3 dny
  • Samotest provedený na místě
  • Potvrzení o testu ze školy, případně čestné prohlášení
  •  

Roušky/respirátory: Prosíme, aby byl každý účastník  vybaven dostatečným množstvím roušek či respirátrů, roušky můžeme případně vyvářet.

Vrácení zálohy v případně nemoci: Letos vám vrátíme zálohu, pokud se budete před začátkem akademie cítit nemocni. Chceme tak zabránit případné účasti někoho, komu by bylo líto, aby mu nepropadla záloha za kurz.

Rodiče účastníků mladších 18 let musí být k dispozici kdykoli si dítě vyzvednout, kdyby bylo nemocné. Pokud by se během ČDA prokázal případ nákazy Covid-19, celá akce se bezodkladně ruší.

Hygiena rukou: Při vstupu do všech budov budeme poukazovat na nutnost umýt si ruce, případně si je vydesinfikovat. Během akce bude dostatek desinfekčních prostředků. Účastníci si mohou přivést i svoje osobní desinfekce rukou.

Hygiena při hraní: největší riziko přenosu nákazy představují strojky. Letos na kurzu nebude možné, aby lektor ozkoušel, jestli strojek funguje. Prosíme účastníky, aby byli vybaveni dostatečným množstvím kvalitních strojků. Nutné opravy a úpravy strojků budou možné pouze bez ozkoušení lektorem. Nástroje (nože) k úpravě strojků budeme desinfikovat. V učebnách bude větráno tak často, jak jen to bude s ohledem na počasí možné.

Stravování: letos veškeré stravování bude probíhat za příznivých podmínek venku na zahradě Klubu Čtrnáctka, výdej bude organizován ideálně také venku. Obsluha bude splňovat podmínky nařízené MZ pro provoz v restauracích.

Ubytování: Jelikož ubytování většinou probíhá v soukromých objektech, budeme majitele informovat o nutnosti dodržování hygienických pravidel pro ubytovatele (např. desinfekce u vstupu). Účastníkům doporučujeme větrat tak často, jak jen to bude možné.

 

Věříme, že i bez těchto pravidel bychom akademii ve zdraví přežili, ale bezpečnost a dodržování pravidel na prvním místě! 🙂

Hygienická pravidla se mohou do začátku (i po začátku) akademie změnit podle vývoje epidemiologické situace.