Vzor potvrzení o bezinkečnosti účastníka

 

Vyplněný a podepsaný formulář musí odevzdat každý účastník při příjezdu na ČDA. Za dítě mladší 18 let vyplňuje rodič.

 

Vzor prohlášení o bezinfekčnosti – dítě

Vzor prohlášení o bezinfekčnosti – dospělý

 

Hygienická opatření

Česká dvouplátková akademie se letos uskuteční za zvýšených hygienických opatření kvůli nákaze Covid-19. Chystáte se letos akce zúčastnit? Máte obavy o své zdraví nebo zdraví svého dítěte? Pojďte si prohlédnout naše hygienická opatření v bodech:

 

Potvrzení o bezinfekčnosti: Po každém akademikovi, lektorovi a pořadateli budeme požadovat potvrzení o bezinfekčnosti. Toto potvrzení si vyplňuje každý sám za sebe (u mladších 18 let rodič) a slouží jako čestné prohlášení, že účastník není v době příjezdu na akademii nemocný a nemá podezření na žádné z příznaků nemoci Covid-19 či jiného infekčního onemocnění. Na tomto dokumentu není potřebný podpis lékaře. Vzor všem účastníkům pošleme e-mailem.

Vrácení zálohy v případně nemoci: Letos vám vrátíme zálohu, pokud se budete před začátkem akademie cítit nemocni. Chceme tak zabránit případné účasti někoho, komu by bylo líto, aby mu nepropadla záloha za kurz.

Rodiče účastníků mladších 18 let musí být k dispozici kdykoli si dítě vyzvednout, kdyby bylo nemocné. Pokud by se během ČDA prokázal případ nákazy Covid-19, celá akce se bezodkladně ruší.

Hygiena rukou: Při vstupu do všech budov budeme poukazovat na nutnost umýt si ruce, případně si je vydesinfikovat. Během akce bude dostatek desinfekčních prostředků. Účastníci si mohou přivést i svoje osobní desinfekce rukou.

Hygiena při hraní: největší riziko přenosu nákazy představují strojky. Letos na kurzu nebude možné, aby lektor ozkoušel, jestli strojek funguje. Prosíme účastníky, aby byli vybaveni dostatečným množstvím kvalitních strojků. Nutné opravy a úpravy strojků budou možné pouze bez ozkoušení lektorem. Nástroje (nože) k úpravě strojků budeme desinfikovat. V učebnách bude větráno tak často, jak jen to bude s ohledem na počasí možné.

Roušky: Prosíme, aby byl každý účastník  vybaven dostatečným množstvím roušek (minimálně 3), roušky budeme případně vyvářet.

Stravování: letos veškeré stravování bude probíhat za příznivých podmínek venku na zahradě Klubu Čtrnáctka, výdej bude organizován ideálně také venku. Obsluha bude splňovat podmínky nařízené MZ pro provoz v restauracích.

Ubytování: Jelikož ubytování většinou probíhá v soukromých objektech, budeme majitele informovat o nutnosti dodržování hygienických pravidel pro ubytovatele (např. desinfekce u vstupu). Účastníkům doporučujeme větrat tak často, jak jen to bude možné.

 

Věříme, že i bez těchto pravidel bychom akademii ve zdraví přežili, ale bezpečnost a dodržování pravidel na prvním místě! 🙂

Hygienická pravidla se mohou do začátku (i po začátku) akademie změnit podle vývoje epidemiologické situace.