Lektoři České dvouplátkové akademie 2021

Hoboj: Jana Brožková, Vladislav Borovka, Jiří Zelba

Fagot: Lukáš Kořínek, Ondřej Roskovec, Tomáš Františ, Martin Petrák

Korepetice: Olga Dlabačová (cembalo), Stanislav Gallin (klavír)

Jana Brožková – hoboj

Hobojistka Jana Brožková patří mezi přední české interprety vážné hudby. Předcházely tomu přesvědčivé výkony již během studií na pražské konzervatoři a hudební fakultě AMU. Upozornila na sebe v roce 1983 vítězstvím na mezinárodní soutěži Concertino Praga a v roce 1989 získala absolutní vítězství a zvláštní cenu na Europäischen Musikpreis  Zürich. Na soutěži Pražské jaro v roce 1991 získala 3. cenu a soutěžní dráhu uzavírá 1. cena na  IDRS Gilllet Competition 1997 v Evastonu, Ill., USA. Patnáct let působila jako sólohobojistka Symfonického orchestru českého rozhlasu a odroku 2002 je první hobojistkou České filharmonie. Na českých koncertních pódiích  vystupuje pravidelně jako sólistka nebo členka komorních souborů. S dechovým kvintetem Afflatus Quintet vyhrála prestižní 1. cenu v soutěži ARD München 1997. Od roku 1999 působí též jako pedagog na hudební fakultě AMU v Praze. Je pravidelným hostem v porotách domácích a mezinárodních interpretačních soutěží.

Vladislav Borovka – hoboj

Narodil se 1976 v Netolicích, kde také začal s hrou na hoboj v tamní LŠU u Jana Nováčka. V letech 1990-96 studoval na Pražské konzervatoři u Bedřicha Vobořila, kde získal několik soutěžních ocenění (Concertino Praga – nár. kolo, Soutěž konzervatoří Kroměříž 94 – 2. cena). V roce 2000 získal spolu s Tomášem Františem stipendium firmy Yamaha. Zúčastnil se řady interpretačních kurzů (J. L. Capezzali, M. Bourgue, T. Cammaert, G. Passin), v roce 1998 pobýval na tříměsíční stáži v japonské Toyamě. V roce 2001 dokončil svá studia na HAMU ve třídě prof. Jiřího Mihule a získal titul laureáta Pražského jara. V roce 2001–2002 studoval na Conservatoire Paul Dukas u J. L. Capezzaliho. Je členem Pražské komorní filharmonie od jejího založení v roce 1994. Od roku 2004 působí pedagogicky na Pražské konzervatoři a od roku 2005 spolupracuje s Českým nonetem. Od ledna 2011 je členem České filharmonie.

Jiří Zelba – hoboj

Narodil se v roce 1964 v Praze. S hudbou začal v 8 letech hrou na housle v tehdejší LŠU Libeň u p. učitelky Evy Skálové, která ho později seznámila s jedním z nejvýznamnějších českých hobojistů, panem Jiřím Mihule. Ten ještě tehdy nebyl profesorem, ale nechal se přemluvit, aby třináctiletého houslistu naučil na hoboj a připravil za 3 roky na přijímací zkoušku na konzervatoř. Tu Jiří Zelba studoval pod vedením 1. hobojisty orchestru FOK Pavla Vernera a absolvoval v roce 1985. V letech 1986–1988 byl členem Armádního uměleckého souboru a po vítězném konkurzu nastoupil v roce 1989 do České filharmonie na pozici 2. hoboje a později sólo anglického rohu. V roce 1993 začal studovat opět u Jiřího Mihule (již profesora) na pražské AMU, kterou úspěšně absolvoval Straussovým koncertem s Filharmonií Hradec Králové v r. 1997. Během konzervatorních let byl členem Dechového kvinteta 64, se kterým odeahrál mnoho koncertů doma i v zahraničí. Později, již jako člen ČF, působil v komorních souborech Musica Gaudeans a Čeští barokní sólisté, vystupoval i sólově s Filharmonickým komorním orchestrem, Talichovým komorním orchestrem a Jihočeskou filharmonií. V současné době se kromě hry v orchestru věnuje Cimbálové muzice České filharmonie, kde působí nejen jako hobojista, ale také jako zpěvák a hráč na violu.

Ondřej Roskovec – fagot

Ondřej Roskovec se narodil v roce 1970 v Praze. Vystudoval Pražskou konzervatoř u profesora Jiřího Formáčka a HAMU v Praze u profesorů Jiřího Seidla a Františka Hermana. Již během studií získal ocenění na různých soutěžích (např. Brno 1987 – 1. cena, Kraslice 1988 – 1. cena) včetně titulu laureáta Mezinárodní soutěže Pražské jaro a Ceny Nadace Pro Harmonia Mundi (1996). 

 V letech 1989 – 1993 byl členem Českého noneta. Od roku 1993 je členem orchestru Česká filharmonie, kde od roku 2000 působí ve funkci sólofagotisty. V roce 1995 spoluzaložil komorní soubor Afflatus Quintet, s nímž získal 1. cenu v prestižní mezinárodní soutěži ARD v Mnichově (1997). S tímto souborem vystoupil na mnoha významných pódiích tuzemska, Evropy i Japonska. Afflatus Quintet má na svém kontě osm CD, a to především pro japonskou společnost Octavia Records, u které Ondřej Roskovec natáčí i sólově  – v roce 2006 zde vydal CD „Combination“ a v roce 2013 CD Suity J. S. Bacha BWV 1007-9. 

    Od roku 2002 se věnuje pedagogické činnosti a vyučuje hru na fagot na Pražské konzervatoři. Je jedním ze zakladatelů České dvouplátkové akademie v Ratajích nad Sázavou. V roce 2016 spoluzakládal Český spolek dvouplátkových nástrojů. Příležitostně je zván na vyučování do zahraničí (např. Royal Academy of Music v Londýně nebo Hochschule für Musik, Theater und Medien v Hannoveru).  

Tomáš Františ – fagot

Fagotista Tomáš Františ (*1975) vystudoval Akademii múzických umění v Praze u prof. Jiřího Seidla a prof. Františka Hermana. Od roku 1993 působil jako sólo-fagotista v orchestru státní filharmonie. Je laureátem soutěže konzervatoří z roku 1994, absolutní vítěz mezinárodní soutěže dechových nástrojů v Chomutově z roku 1994 a vítěz mezinárodní soutěže dechových nástrojů v Olomouci v roce 2000. V květnu 2002 získal 3. místo v mezinárodní hudební soutěži Pražského jara. S fagotovým kvartetem Fagotti Brunenses, kde je zakládajícím členem, získal 2. cenu na mezinárodní soutěži fagotových kvartet v Postupimi (Německo) v roce 1995. Premiéroval v České republice fagotové koncerty francouzských autorů A. Joliveta (1999), J. Francaixe (2000) a českého skladatele Zdeňka Lukáše ( 2000 ) . Sólově vystupoval s významnými českými orchestry např. Pražská komorní filharmonie, Státní filharmonie Brno, Pardubická komorní filharmonie, Plzeňská filharmonie, Komorní orchestr Bohuslava Martinů, s nímž absolvoval v roce 1998 koncertní turné po Španělsku. V letech 2003 – 2007 vyučoval na JAMU v Brně. Je pravidelně pedagogem na letní hudební akademii Prag – Wien – Budapest v rakouském Semmeringu. Od roku 2007 vyučuje na Konzervatoři v Praze. Je sólo-fagotistou Pražské komorní filharmonie a od roku 2012 členem České filharmonie.

Lukáš Kořínek – fagot

Fagotista Lukáš Kořínek vystudoval Konzervatoř Teplice a HAMU v Praze. V letech 1994–96 působil v Karlovarském symfonickém orchestru a poté krátce v Pražské komorní filharmonii. Od roku 1998 je prvním fagotistou Pražského komorního orchestru, v roce 2007 se stal členem Pražského dechového tria.  V rámci tohoto souboru vystoupil několikrát jako sólista za doprovodu významných český orchestrů. Od roku 2003 Lukáš Kořínek vyučuje hru na fagot na Gymnáziu a Hudební škole hl. m. Prahy a později také na Pražské konzervatoři. Pedagogicky se zaměřuje především na výchovu a přípravu začínajících fagotistů. V letech 2017–19 pravidelně spolupracoval s orchestrem Solistes Européens Luxemburg.

IMG_2075

Martin Petrák – dechová cvičení, fagot

Zakladatel a umělecký vedoucí souborů Venti Diversi ensemble a MUSIKA ANTIQ[ARIA], laureát mezinárodní rozhlasové soutěže Concertino Praga, člen orchestru Česká filharmonie. Specializuje se především na komorní a barokní hudbu. Objevil se také jako host mnoha špičkových českých barokních souborů jako jsou například Collegium Marianum, Hipocondria ensemble, Harmonia delectabilis a další. Od roku 2005 je členem orchestru Česká filharmonie. Od října 2010 pedagogicky působí na fakultě umění Ostravské University.