Informace

Termín

Česká dvouplátková kademie se koná v termínu od 10. do 17. července 2021.

Pro koho je kurz určen?

Pro hobojisty a fagotisty od amatérů, začátečníků, studentů ZUŠ, konzervatoří, VŠ a učitele hoboje a fagotu.

Kolik kurz stojí?

Česká dvouplátková akademie stojí pro české účastníky 4000 Kč (kurz je dotován). Členové ČSDN mají nárok na slevu (více viz Členství).

V ceně kurzu je individuální výuka s lektory, korepetice, poslechové hodiny, semináře o výrobě strojků, hodiny komorní hry, vstup na zahajovací koncert.

Ubytování a strava není v ceně. Nabízíme možnost zprostředkovat ubytování (300Kč/den) a stravu (snídaně formou švédských stolů, obědy a večeře teplé, stravné 300Kč/den).

Je možné být pasivním účastníkem akademie, na podmínky se prosím informujte osobně u pořadatele.

Kde kurz probíhá?

Česká dvouplátková akademie se koná v Ratajích nad Sázavou – v malebném prostředí středního Posázaví, v historickém městečku obklopeném hustými lesy a jedinečnou přírodou. Zde jsou k účelům kurzů zajištěny rozmanité prostory na ratajském renesančně-barokním zámku, ve středověkém hradě a v klubu Pivovárek, jež zaručují dostatek cvičeben a učeben.

Ubytování je zajištěno v penzionech, apartmánech a v dalších soukromých budovách a domech v Ratajích nad Sázavou.