Česká dvouplátková akademie 2021

Přihlášky na akademii budou spuštěny v týdnu od 17. 5. 2021, k přihlášení vás vyzveme prostřednictvím emailu a facebookových stránek.


 

Informace

Termín

Česká dvouplátková kademie se koná v termínu od 10. do 17. července 2021.

Pro koho je kurz určen?

Pro hobojisty a fagotisty od amatérů, začátečníků, studentů ZUŠ, konzervatoří, VŠ a učitele hoboje a fagotu.

Kolik kurz stojí?

Česká dvouplátková akademie stojí pro české účastníky 4000 Kč (kurz je dotován Ministerstvem kultury ČR, Státním fondem kultury ČR, Středočeským krajem, Nadací Český hudební fond, Buffet Crampon a Oboissimo). Členové ČSDN mají nárok na slevu (více viz Členství).

V ceně kurzu je individuální výuka s lektory, korepetice, poslechové hodiny, semináře o výrobě strojků, hodiny komorní hry, vstup na zahajovací koncert.

Ubytování a strava není v ceně. Nabízíme možnost zprostředkovat ubytování (300Kč/den) a stravu (snídaně formou švédských stolů, obědy a večeře teplé, stravné 300Kč/den).

Je možné být pasivním účastníkem akademie, na podmínky se prosím informujte osobně u pořadatele.

Kde kurz probíhá?

Česká dvouplátková akademie se koná v Ratajích nad Sázavou – v malebném prostředí středního Posázaví, v historickém městečku obklopeném hustými lesy a jedinečnou přírodou. Zde jsou k účelům kurzů zajištěny rozmanité prostory na ratajském renesančně-barokním zámku, ve středověkém hradě a v klubu Pivovárek, jež zaručují dostatek cvičeben a učeben.

Ubytování je zajištěno v penzionech, apartmánech a v dalších soukromých budovách a domech v Ratajích nad Sázavou.


Harmonogram

10. 7. SO: příjezd do 16:00, ubytování, 18:00 zahajovací koncert, seznamovací večer

11. 7. NE:  celodenní výuka, 17:00 koncert

12. 7. PO: celodenní výuka, seminář dýchání – jak ideálně dýchat při hře na dechový nástroj

13. 7. ÚT: celodenní výuka, komorní hra, seminář výroby strojků

14. 7. ST: celodenní výuka

15. 7. ČT: celodenní výuka, večerní program

16. 7. PÁ: dopolední výuka, generální zkouška, 18:00 koncert na Pirkštejně

17. 7. SO: generální zkouška, slavnostní závěrečný koncert kurzů v 15:00 – zámek v Ratajích nad Sázavou

Plánujete-li si za námi do Ratají udělat výlet, informujte se o programu předem.

Změna programu je vyhrazena!


Lektoři České dvouplátkové akademie 2021

Hoboj: Jana Brožková, Vladislav Borovka, Jiří Zelba

Fagot: Lukáš Kořínek, Ondřej Roskovec, Tomáš Františ, Martin Petrák

Korepetice: Olga Dlabačová (cembalo), Stanislav Gallin (klavír)

Jana Brožková – hoboj

Hobojistka Jana Brožková patří mezi přední české interprety vážné hudby. Předcházely tomu přesvědčivé výkony již během studií na pražské konzervatoři a hudební fakultě AMU. Upozornila na sebe v roce 1983 vítězstvím na mezinárodní soutěži Concertino Praga a v roce 1989 získala absolutní vítězství a zvláštní cenu na Europäischen Musikpreis  Zürich. Na soutěži Pražské jaro v roce 1991 získala 3. cenu a soutěžní dráhu uzavírá 1. cena na  IDRS Gilllet Competition 1997 v Evastonu, Ill., USA. Patnáct let působila jako sólohobojistka Symfonického orchestru českého rozhlasu a odroku 2002 je první hobojistkou České filharmonie. Na českých koncertních pódiích  vystupuje pravidelně jako sólistka nebo členka komorních souborů. S dechovým kvintetem Afflatus Quintet vyhrála prestižní 1. cenu v soutěži ARD München 1997. Od roku 1999 působí též jako pedagog na hudební fakultě AMU v Praze. Je pravidelným hostem v porotách domácích a mezinárodních interpretačních soutěží.

Vladislav Borovka – hoboj

Narodil se 1976 v Netolicích, kde také začal s hrou na hoboj v tamní LŠU u Jana Nováčka. V letech 1990-96 studoval na Pražské konzervatoři u Bedřicha Vobořila, kde získal několik soutěžních ocenění (Concertino Praga – nár. kolo, Soutěž konzervatoří Kroměříž 94 – 2. cena). V roce 2000 získal spolu s Tomášem Františem stipendium firmy Yamaha. Zúčastnil se řady interpretačních kurzů (J. L. Capezzali, M. Bourgue, T. Cammaert, G. Passin), v roce 1998 pobýval na tříměsíční stáži v japonské Toyamě. V roce 2001 dokončil svá studia na HAMU ve třídě prof. Jiřího Mihule a získal titul laureáta Pražského jara. V roce 2001–2002 studoval na Conservatoire Paul Dukas u J. L. Capezzaliho. Je členem Pražské komorní filharmonie od jejího založení v roce 1994. Od roku 2004 působí pedagogicky na Pražské konzervatoři a od roku 2005 spolupracuje s Českým nonetem. Od ledna 2011 je členem České filharmonie.

Jiří Zelba – hoboj

Narodil se v roce 1964 v Praze. S hudbou začal v 8 letech hrou na housle v tehdejší LŠU Libeň u p. učitelky Evy Skálové, která ho později seznámila s jedním z nejvýznamnějších českých hobojistů, panem Jiřím Mihule. Ten ještě tehdy nebyl profesorem, ale nechal se přemluvit, aby třináctiletého houslistu naučil na hoboj a připravil za 3 roky na přijímací zkoušku na konzervatoř. Tu Jiří Zelba studoval pod vedením 1. hobojisty orchestru FOK Pavla Vernera a absolvoval v roce 1985. V letech 1986–1988 byl členem Armádního uměleckého souboru a po vítězném konkurzu nastoupil v roce 1989 do České filharmonie na pozici 2. hoboje a později sólo anglického rohu. V roce 1993 začal studovat opět u Jiřího Mihule (již profesora) na pražské AMU, kterou úspěšně absolvoval Straussovým koncertem s Filharmonií Hradec Králové v r. 1997. Během konzervatorních let byl členem Dechového kvinteta 64, se kterým odeahrál mnoho koncertů doma i v zahraničí. Později, již jako člen ČF, působil v komorních souborech Musica Gaudeans a Čeští barokní sólisté, vystupoval i sólově s Filharmonickým komorním orchestrem, Talichovým komorním orchestrem a Jihočeskou filharmonií. V současné době se kromě hry v orchestru věnuje Cimbálové muzice České filharmonie, kde působí nejen jako hobojista, ale také jako zpěvák a hráč na violu.

Ondřej Roskovec – fagot

Ondřej Roskovec se narodil v roce 1970 v Praze. Vystudoval Pražskou konzervatoř u profesora Jiřího Formáčka a HAMU v Praze u profesorů Jiřího Seidla a Františka Hermana. Již během studií získal ocenění na různých soutěžích (např. Brno 1987 – 1. cena, Kraslice 1988 – 1. cena) včetně titulu laureáta Mezinárodní soutěže Pražské jaro a Ceny Nadace Pro Harmonia Mundi (1996). 

 V letech 1989 – 1993 byl členem Českého noneta. Od roku 1993 je členem orchestru Česká filharmonie, kde od roku 2000 působí ve funkci sólofagotisty. V roce 1995 spoluzaložil komorní soubor Afflatus Quintet, s nímž získal 1. cenu v prestižní mezinárodní soutěži ARD v Mnichově (1997). S tímto souborem vystoupil na mnoha významných pódiích tuzemska, Evropy i Japonska. Afflatus Quintet má na svém kontě osm CD, a to především pro japonskou společnost Octavia Records, u které Ondřej Roskovec natáčí i sólově  – v roce 2006 zde vydal CD „Combination“ a v roce 2013 CD Suity J. S. Bacha BWV 1007-9. 

    Od roku 2002 se věnuje pedagogické činnosti a vyučuje hru na fagot na Pražské konzervatoři. Je jedním ze zakladatelů České dvouplátkové akademie v Ratajích nad Sázavou. V roce 2016 spoluzakládal Český spolek dvouplátkových nástrojů. Příležitostně je zván na vyučování do zahraničí (např. Royal Academy of Music v Londýně nebo Hochschule für Musik, Theater und Medien v Hannoveru).  

Tomáš Františ – fagot

Fagotista Tomáš Františ (*1975) vystudoval Akademii múzických umění v Praze u prof. Jiřího Seidla a prof. Františka Hermana. Od roku 1993 působil jako sólo-fagotista v orchestru státní filharmonie. Je laureátem soutěže konzervatoří z roku 1994, absolutní vítěz mezinárodní soutěže dechových nástrojů v Chomutově z roku 1994 a vítěz mezinárodní soutěže dechových nástrojů v Olomouci v roce 2000. V květnu 2002 získal 3. místo v mezinárodní hudební soutěži Pražského jara. S fagotovým kvartetem Fagotti Brunenses, kde je zakládajícím členem, získal 2. cenu na mezinárodní soutěži fagotových kvartet v Postupimi (Německo) v roce 1995. Premiéroval v České republice fagotové koncerty francouzských autorů A. Joliveta (1999), J. Francaixe (2000) a českého skladatele Zdeňka Lukáše ( 2000 ) . Sólově vystupoval s významnými českými orchestry např. Pražská komorní filharmonie, Státní filharmonie Brno, Pardubická komorní filharmonie, Plzeňská filharmonie, Komorní orchestr Bohuslava Martinů, s nímž absolvoval v roce 1998 koncertní turné po Španělsku. V letech 2003 – 2007 vyučoval na JAMU v Brně. Je pravidelně pedagogem na letní hudební akademii Prag – Wien – Budapest v rakouském Semmeringu. Od roku 2007 vyučuje na Konzervatoři v Praze. Je sólo-fagotistou Pražské komorní filharmonie a od roku 2012 členem České filharmonie.

Lukáš Kořínek – fagot

Fagotista Lukáš Kořínek vystudoval Konzervatoř Teplice a HAMU v Praze. V letech 1994–96 působil v Karlovarském symfonickém orchestru a poté krátce v Pražské komorní filharmonii. Od roku 1998 je prvním fagotistou Pražského komorního orchestru, v roce 2007 se stal členem Pražského dechového tria.  V rámci tohoto souboru vystoupil několikrát jako sólista za doprovodu významných český orchestrů. Od roku 2003 Lukáš Kořínek vyučuje hru na fagot na Gymnáziu a Hudební škole hl. m. Prahy a později také na Pražské konzervatoři. Pedagogicky se zaměřuje především na výchovu a přípravu začínajících fagotistů. V letech 2017–19 pravidelně spolupracoval s orchestrem Solistes Européens Luxemburg.

IMG_2075

Martin Petrák – dechová cvičení, fagot

Zakladatel a umělecký vedoucí souborů Venti Diversi ensemble a MUSIKA ANTIQ[ARIA], laureát mezinárodní rozhlasové soutěže Concertino Praga, člen orchestru Česká filharmonie. Specializuje se především na komorní a barokní hudbu. Objevil se také jako host mnoha špičkových českých barokních souborů jako jsou například Collegium Marianum, Hipocondria ensemble, Harmonia delectabilis a další. Od roku 2005 je členem orchestru Česká filharmonie. Od října 2010 pedagogicky působí na fakultě umění Ostravské University.


Koncerty České dvouplátkové akademie

10. 7. v 18:00

ZAHAJOVACÍ KONCERT „ČLENOVÉ ČESKÉ FILHARMONIE V POSÁZAVÍ“

Zámek Rataje nad Sázavou

Hobojisté a fagotisté České filharmonie vystoupí na zámku v Ratajích nad Sázavou a zahájí tak Českou dvouplátkovou akademii.
Vystoupí: Jiří Zelba, Jana Brožková, Vladislav Borovka (hoboj), Ondřej Roskovec, Lukáš Kořínek, Tomáš Františ, Martin Petrák (fagot), Ondřej Šindelář (kontrafagot), Jan Brabec (klarinet), Olga Dlabačová (cembalo). 

Vstupné 120 Kč, snížené 60 Kč. Vstupenky je možné zakoupit na místě před koncertem.

11. 7. v 17:00

HAYDN ENSEMBLE A ZELENKA

Zámek Rataje nad Sázavou

Mimořádné sonáty Jana Dismase Zelenky předvádějí nejen hoboj, ale také fagot jako virtuozní nástroj, který se neomezuje jen na společnou roli kontinua. Ostatně všechny nástroje jsou v těchto podivuhodných sonátách koncipovány maximálně koncertantním způsobem, aniž by se jen na chvíli ztratil tep rytmického temperamentu a melodická vynalézavost Zelenky. Není divu, že se nad dílem Zelenky podivoval i samotný Bach. A žasnou i současní interpreti.

Vystoupí: Jan Thuri (hoboj), Vladislav Borovka (hoboj), Martin Petrák (fagot), Petr Ries (kontrabas), Jiřina Dvořáková (varhanní positiv), Olga Dlabačová (cembalo). 

Vstupné 120 Kč, snížené 60 Kč. Vstupenky je možné zakoupit na místě před koncertem.

16. 7. v 18:00

„OD BACHA AŽ PO ZIMMERA“

Hrad Pirkštejn, Rataje nad Sázavou

Více než tři desítky hráčů na hoboje a fagoty vystoupí na nádvoří středověkého hradu Pirkštejna. Komorní hudba barokních mistrů i filmové skladby současnosti zahrají účastníci České dvouplátkové akademie v Ratajích nad Sázavou.

Vstupné 120 Kč, snížené 60 Kč. Vstupenky je možné zakoupit na místě před koncertem.

17. 7. v 15:00

SLAVNOSTNÍ ZÁVĚREČNÝ KONCERT

Zámek Rataje nad Sázavou

Účastníci České dvouplátkové akademie vystoupí na závěr letního kurzu pro hoboj a fagot a představí zde svou týdenní intenzivní práci. Uslyšíte sólové hráče, komorní soubory i velký dvouplátkový orchestr.

Vstupné 120 Kč, snížené 60 Kč. Vstupenky je možné zakoupit na místě před koncertem.


Členové ČSDN mají přednostní právo při přihlašování na kurz.