Česká dvouplátková akademie 2021


Informace

Termín

Česká dvouplátková kademie se koná v termínu od 10. do 17. července 2021.

Pro koho je kurz určen?

Pro hobojisty a fagotisty od amatérů, začátečníků, studentů ZUŠ, konzervatoří, VŠ a učitele hoboje a fagotu.

Kolik kurz stojí?

Česká dvouplátková akademie stojí pro české účastníky 4000 Kč (kurz je dotován). Členové ČSDN mají nárok na slevu (více viz Členství).

V ceně kurzu je individuální výuka s lektory, korepetice, poslechové hodiny, semináře o výrobě strojků, hodiny komorní hry, vstup na zahajovací koncert.

Ubytování a strava není v ceně. Nabízíme možnost zprostředkovat ubytování (300Kč/den) a stravu (snídaně formou švédských stolů, obědy a večeře teplé, stravné 300Kč/den).

Je možné být pasivním účastníkem akademie, na podmínky se prosím informujte osobně u pořadatele.

Kde kurz probíhá?

Česká dvouplátková akademie se koná v Ratajích nad Sázavou – v malebném prostředí středního Posázaví, v historickém městečku obklopeném hustými lesy a jedinečnou přírodou. Zde jsou k účelům kurzů zajištěny rozmanité prostory na ratajském renesančně-barokním zámku, ve středověkém hradě a v klubu Pivovárek, jež zaručují dostatek cvičeben a učeben.

Ubytování je zajištěno v penzionech, apartmánech a v dalších soukromých budovách a domech v Ratajích nad Sázavou.


Harmonogram

10. 7. SO: příjezd do 16:00, ubytování, 18:00 zahajovací koncert, seznamovací večer

11. 7. NE:  celodenní výuka, seminář o dechových technikách

12. 7. PO: celodenní výuka, seminář výroby strojků

13. 7. ÚT: celodenní výuka, komorní hra

14. 7. ST: celodenní výuka

15. 7. ČT: celodenní výuka, večerní program

16. 7. PÁ: dopolední výuka, generální zkouška, 18:00 koncert na Pirkštejně

17. 7. SO: generální zkouška, slavnostní závěrečný koncert kurzů v 15:00 – zámek v Ratajích nad Sázavou

Plánujete-li si za námi do Ratají udělat výlet, informujte se o programu předem.

Změna programu je vyhrazena!


Lektoři České dvouplátkové akademie 2021

Hoboj: Jana Brožková, Vladislav Borovka, Jiří Zelba

Fagot: Lukáš Kořínek, Ondřej Roskovec, Tomáš Františ, Martin Petrák

Korepetice: Olga Dlabačová (cembalo), Stanislav Gallin (klavír)

Vladislav Borovka – hoboj

Narodil se 1976 v Netolicích, kde také začal s hrou na hoboj v tamní LŠU u Jana Nováčka. V letech 1990-96 studoval na Pražské konzervatoři u Bedřicha Vobořila, kde získal několik soutěžních ocenění (Concertino Praga – nár. kolo, Soutěž konzervatoří Kroměříž 94 – 2. cena). V roce 2000 získal spolu s Tomášem Františem stipendium firmy Yamaha. Zúčastnil se řady interpretačních kurzů (J. L. Capezzali, M. Bourgue, T. Cammaert, G. Passin), v roce 1998 pobýval na tříměsíční stáži v japonské Toyamě. V roce 2001 dokončil svá studia na HAMU ve třídě prof. Jiřího Mihule a získal titul laureáta Pražského jara. V roce 2001–2002 studoval na Conservatoire Paul Dukas u J. L. Capezzaliho. Je členem Pražské komorní filharmonie od jejího založení v roce 1994. Od roku 2004 působí pedagogicky na Pražské konzervatoři a od roku 2005 spolupracuje s Českým nonetem. Od ledna 2011 je členem České filharmonie.

655242-800

Jiří Zelba – hoboj

Narodil se v roce 1964 v Praze. S hudbou začal v 8 letech hrou na housle v tehdejší LŠU Libeň u p. učitelky Evy Skálové, která ho později seznámila s jedním z nejvýznamnějších českých hobojistů, panem Jiřím Mihule. Ten ještě tehdy nebyl profesorem, ale nechal se přemluvit, aby třináctiletého houslistu naučil na hoboj a připravil za 3 roky na přijímací zkoušku na konzervatoř. Tu Jiří Zelba studoval pod vedením 1. hobojisty orchestru FOK Pavla Vernera a absolvoval v roce 1985. V letech 1986–1988 byl členem Armádního uměleckého souboru a po vítězném konkurzu nastoupil v roce 1989 do České filharmonie na pozici 2. hoboje a později sólo anglického rohu. V roce 1993 začal studovat opět u Jiřího Mihule (již profesora) na pražské AMU, kterou úspěšně absolvoval Straussovým koncertem s Filharmonií Hradec Králové v r. 1997. Během konzervatorních let byl členem Dechového kvinteta 64, se kterým odeahrál mnoho koncertů doma i v zahraničí. Později, již jako člen ČF, působil v komorních souborech Musica Gaudeans a Čeští barokní sólisté, vystupoval i sólově s Filharmonickým komorním orchestrem, Talichovým komorním orchestrem a Jihočeskou filharmonií. V současné době se kromě hry v orchestru věnuje Cimbálové muzice České filharmonie, kde působí nejen jako hobojista, ale také jako zpěvák a hráč na violu.

Zelba foto

Ondřej Roskovec – fagot

Vystudoval Pražskou konzervatoř ve třídě Jiřího Formáčka a pražskou AMU u profesorů Jiřího Seidla a Františka Hermana. Již během studií získal ocenění na různých soutěžích (např. Brno 1987 – 1. cena, Kraslice 1988 – 1. cena) včetně titulu laureáta Mezinárodní soutěže Pražské jaro a Ceny Nadace Pro Harmonia Mundi (1996). V letech 1989–1993 byl členem Českého noneta. Od roku 1993 je členem orchestru Česká filharmonie, kde od roku 2000 působí ve funkci sólofagotisty. V roce 1995 spoluzaložil komorní soubor Afflatus Quintet, s nímž získal 1. cenu v prestižní mezinárodní soutěži ARD v Mnichově (1997). S tímto souborem vystoupil na mnoha významných pódiích tuzemska, Evropy i Japonska (cyklus České filharmonie, kde dvakrát obdržel hlavní cenu Českého spolku pro komorní hudbu, dále Mezinárodní festival Pražské jaro, Gewandhaus Leipzig, Mnichov, Brusel, Paříž, Tokio, Europalia, Schleswig-Holstein Musikfestival a další). Afflatus Quintet má na svém kontě osm CD, a to především pro japonskou společnost Octavia Records, u které Ondřej Roskovec natočil i svá sólová CD „Combination“ a „J.S.Bach – Suites No. 1–3“. Od roku 2002 se věnuje pedagogické činnosti a vyučuje fagotovou hru na Pražské konzervatoři.

IMG_2079

Lukáš Kořínek – fagot

Fagotista Lukáš Kořínek vystudoval Konzervatoř Teplice a HAMU v Praze. V letech 1994–96 působil v Karlovarském symfonickém orchestru a poté krátce v Pražské komorní filharmonii. Od roku 1998 je prvním fagotistou Pražského komorního orchestru, v roce 2007 se stal členem Pražského dechového tria.  V rámci tohoto souboru vystoupil několikrát jako sólista za doprovodu významných český orchestrů. Od roku 2003 Lukáš Kořínek vyučuje hru na fagot na Gymnáziu a Hudební škole hl. m. Prahy a později také na Pražské konzervatoři. Pedagogicky se zaměřuje především na výchovu a přípravu začínajících fagotistů. V letech 2017–19 pravidelně spolupracoval s orchestrem Solistes Européens Luxemburg.

IMG_2075


Koncerty České dvouplátkové akademie

10. 7. v 18:00

ZAHAJOVACÍ KONCERT „ČLENOVÉ ČESKÉ FILHARMONIE V POSÁZAVÍ“

Zámek Rataje nad Sázavou

Hobojisté a fagotisté České filharmonie vystoupí na zámku v Ratajích nad Sázavou a zahájí tak Českou dvouplátkovou akademii.
Vystoupí: Jiří Zelba, Jana Brožková, Vladislav Borovka (hoboj), Ondřej Roskovec, Lukáš Kořínek, Tomáš Františ, Martin Petrák (fagot), Olga Dlabačová (cembalo).  Vstupné 120 Kč, snížené 60 Kč. Vstupenky je možné zakoupit na místě před koncertem.

16. 7. v 18:00

„OD BACHA AŽ PO ZIMMERA“

Hrad Pirkštejn, Rataje nad Sázavou

Více než tři desítky hráčů na hoboje a fagoty vystoupí na nádvoří středověkého hradu Pirkštejna. Komorní hudba barokních mistrů i filmové skladby současnosti zahrají účastníci České dvouplátkové akademie v Ratajích nad Sázavou. Vstupné 120 Kč, snížené 60 Kč. Vstupenky je možné zakoupit na místě před koncertem.

17. 7. v 15:00

SLAVNOSTNÍ ZÁVĚREČNÝ KONCERT

Zámek Rataje nad Sázavou

Účastníci České dvouplátkové akademie vystoupí na závěr letního kurzu pro hoboj a fagot a představí zde svou týdenní intenzivní práci. Uslyšíte sólové hráče, komorní soubory i velký dvouplátkový orchestr. Vstupné 120 Kč, snížené 60 Kč. Vstupenky je možné zakoupit na místě před koncertem.