Barokní soubor Harmonia Instrumentalis

7. 12. 2019 12.00

Sukova síň, Rudolfinum

 

Umělecký vedoucí: doc. Jurij Likin

Soubor Harmonia Instrumentalis je hudební uskupení převážně studentů brněnské JAMU, hobojistů a fagotistů, kteří se pravidelně zúčastňují kurzu hry na barokní a jiné historické nástroje. Kurz byl poprvé otevřen na popud doc. Jurije Likina v letním semestru 2019 a vede ho MA. Ondřej Šindelář a Mgr. Rastislav Kozoň, Ph.D. Repertoár souboru se zatím zaměřuje spíše na hráčsky jednodušší skladby – převážně barokní tance a pochody – s výhledem rozšíření o skladby závažnější, společně s pokrokem studentů. Přednáška MA. Ondřeje Šindeláře a doc. Jurije Likina nabízí prezentaci akademického kurzu, metodických postupů výuky barokního repertoáru, vysvětluje problematiku specifického ladění a způsobu tvorby tónu barokního hoboje a fagotu.

 

Harmonia Instrumentalis