9. 12. 2018   9:00   Pražská konzervatoř

Barbora Šteflová je hobojistka, která před necelým rokem dokončila doktorské studium na Fakultě umění Ostravské univerzity v Ostravě. Sestavila disertační práci s názvem „Sólové a komorní skladby českých autorů pro hoboj: výběrový katalog 1969 – 2000“, ve které mapuje tvorbu pro hoboj. Samotný katalog čítá více než šest set skladeb a je tak nejobsáhlejší prací na dané téma.

Na Českém dvouplátkové sympoziu katalog představí veřejnosti a podebatuje taktéž o dostupnosti not i teoretických prací o českých hobojových skladbách.

„Důvodem sestavení katalogu byla absence takového titulu a navíc i touha vytvořit něco přehledného, co by umožnilo lepší orientaci při výběru repertoáru nejen mně, ale i kolegům, dramaturgům apod.,“ říká zástupkyně mladé interpretační generace a konkretizuje výzkumné pole. „Podobné starší práce se zaměřovaly na jiná období, nebo nejsou tak detailní.“

IMG_4608