Hrajete na hoboj nebo na fagot a rádi byste se zúčastnili Českého dvouplátkového sympozia aktivně a získali tak výraznou slevu na vstupné?

Nabízíme možnost účastnit se ČDS jako aktivní hráč.

Co to pro vás znamená?

Zahrajete si na závěr Slavnostního koncertu 7. 12. v 19.30 v dvouplátkovém orchestru (cca 5 skladeb).
Musíte však počítat se zkouškami 6. 12. 9.00 – 12.00 a 7. 12. 8.30 – 9.30, (rezerva 18.00 – 19.00).
Noty Vám pošleme předem.

A jak se přihlásíte?

Vyplňte následující formulář a převeďte na náš účet u FIO banky 2200965607/2010 účastnický poplatek ve výši 100Kč. VS 20191207 a do zprávy pro příjemce uveďte jméno aktivního účastníka.

  Kontakt na rodiče (u mladších 15ti let):

  Věk:

  Hraji na:
  HobojFagot

  Napište, prosím, na jaké škole a v jakém ročníku studujete:

  Mohu se účastnit Slavnostního koncertu v rámci ČDS a počítám se zkouškou (6. 12. 2018 v 9:00 a 7. 12. v 8.30 a 18.00).

  Souhlasím s pořízením obrazových, zvukových a zvukově-obrazových záznamů uměleckých výkonů účinkujících a poskytuji ČSDN licenci ke všem způsobům užití výkonu, který v souladu s touto smlouvou provede (vytvoří), včetně jeho vysílání a jiného sdělování veřejnosti, záznamu, rozmnožování zaznamenaného výkonu, rozšiřování, pronájmu a půjčování rozmnoženin zaznamenaného výkonu a sdělování zaznamenaného výkonu veřejnosti v jakékoli podobě, přičemž licence se poskytuje jako výhradní a jako územně, časově, množstevně a ani jinak neomezená. ČSDN může poskytovat podlicence, případně licenci postoupit, a není povinna licenci využít.

  ČSDN nezodpovídá za jakékoliv úrazy nebo zranění, které se účastníkům přihodí během Českého dvouplátkového sympozia. Zletilý účastník plně zodpovídá za své chování a nese odpovědnost za případné následky, za nezletilé účastníky ČSDN nepřebírá v žádném směru zodpovědnost.
  ČSDN nezodpovídá za nástroje účastníků. Každý účastník je povinen si střežit svůj nástroj před odcizením nebo poškozením. Pořadatel není schopen obstarat bezpečné uschování nástrojů v době Českého dvouplátkového sympozia.

  Souhlasím se zpracováním osobních údajů.