Rádi bychom vám představili jedinečný projekt Kreativní budoucnost, který se snaží zejména o zkvalitnění a zefektivnění unikátního systému uměleckého vzdělávání v ČR, zejména v oblasti podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Tuto podporu naplňuje především pořádáním odborných akcí pro žáky či učitele, pořádáním konferencí, koncertů, přípravou speciálních publikací a spoluprací se ZUŠ a konzervatořemi na úpravách ŠVP.

 

Pčedstavitelé projektu Kreativní budoucnost náš spolek před více než rokem oslovili a přizvali ke spolupráci na vzniku nových didkaticko – metodických materiálů. Vznikl tak unikátní soubor textů pro hudební obory s názvem Podněty k didaktikám (pro dechové dvouplátkové nástroje), online publikace má celkem 181 stran a může posloužit především začínajícím pedagogům hry na hoboj a fagot. Autorkami textů jsou Mgr. Art. Kateřina Poláchová a Mgr. Art. Linda Šustová pro obor hoboj a MgA. Michaela Nováková a MgA. Kateřina Kmínková pro obor fagot. Oba dvoučlenné týmy zároveň při vzniku materiálů spolupracovaly s mnohými českými pedagogy hry na dvouplátkové nástroje.

V textu autorky srozumitelně shrnují dostupné metodické materiály, které lze při výuce na ZUŠ použít. Výčet běžně používaných metodik včetně jejich stručné specifikace může jednoduše pedagogovi hry na fagot ulehčit rozhodnutí, jakou publikaci při výuce použít.  Autorky předkládají v „příkladech dobré praxe“ doporučené metodické postupy při výuce, uvádějí příklady, jak může být vhodně vypracován Školní vzdělávací program a jak doporučené metodické materiály se ŠVP korespondují.

 

(Podněty k didaktikám – hudební obor)

 

O autorkách:

Mgr. art. Kateřina Poláchová – studovala hru na hoboj na konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříží v hobojové třídě MgA. Viktora Kozánka. Bakalářské studium absolvovala na JAMU v Brně v hobojové třídě MgA. doc. Ivana Séquardta a magisterská studia ukončila u Mgr. art. Petera Kosorína, ArtD. na VŠMU v Bratislavě. V roce 2009 zahájila studia na roční zahraniční stáži v Drážďanech v hobojové třídě prof. Guide Titzeho na Hochschule für Musik „Carl Maria von Weber“. Účastnila se několika mezinárodních interpretačních hobojových kurzů především v Ostravě a Brně. V roce 2004 získala čestné uznání v národním kole ČR mezinárodní soutěže Concertino Praga. Jako hobojistka spolupracovala s českými orchestry – např. Filharmonie Hradec Králové, Moravská filharmonie v Olomouci, Filharmonie Bohuslava Martinů ve Zlíně a další.  Od února roku 2014 vyučuje na ZUŠ Františka Drdly Žďár nad Sázavou a od roku 2017 také na ZUŠ Slavičín.

Mgr. art.Linda Šustová začala studiem hry na hoboj na Janáčkově konzervatoři v Ostravě u Mgr. Jiřího Židka, kde ukončila studium absolventským sólovým vystoupením s Moravskou filharmonií Olomouc, dále pokračovala ve studiu na Fakultě umění Ostravské university v Ostravě u prof. Dušana Foltýna, kde ukončila studium bakalářským titulem. Své hudební vzdělání dokončila magisterským titulem v oboru hra na hoboj na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě pod vedením Petera Kosorína ArtD. Během studií se zúčastnila hobojových kurzů pod záštitou Fakulty umění v Ostravě. Jako hobojistka si zahrála v předních českých orchestrech (Janáčkova filharmonie Ostrava, Filharmonie Bohuslava Martinů, Jihočeská filharmonie), v současné době hraje jako stálá výpomoc v operním orchestru Slezského divadla v Opavě a působí jako pedagog ve hře na hoboj při Základní umělecké škole ve Vratimově.

MgA. Michaela Nováková začala hrát na fagot na Pražské konzervatoři ve třídě J. Formáčka. Od druhého ročníku pokračovala u MgA. M. Vernera. Svá studia završila absolvováním Akademie múzických umění v Praze pod vedením profesorů F. Hermana a J. Seidla. Již během studia konzervatoře se začala věnovat především pedagogické činnosti na ZUŠ Na Popelce, později i na ZUŠ Biskupská.

MgA. Kateřina Kmínková studovala hru na fagot nejprve na Gymnáziu Jana Nerudy s hudebním zaměřením u MgA. Lukáše Kořínka, později na Pražské konzervatoři u Mgr. Ondřeje Roskovce a své hudební vzdělání dokončila absolvovaním Janáčkovy akademie múzických umění v Brně pod vedením MgA. Jaroslava Kubity a doc. Romana Novozámského. Během studií absolvovala semestrální stáž u Prof. Mathiasse Baiera na Hochschule fur Musik v Drážďanech a účastnila se mistrovských kurzů hry na fagot pod vedením Václava Vonáška. Jako fagotistka spolupracovala s předními českými orchestry (Česká filharmonie, PKF – Prague Phliharmonia), hraje v kvartetu Fagotiky. Je spoluzakladatelkou a předsedkyní Českého spolku dvouplátkových nástrojů. 

 

5ebb3a1f493a3fa2e4e1908c_obalka_ho_4.2-p-500

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *